Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonkelp

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found growing in a bed of Acer macrophyllum leaves up Arroyo Aguague. Larger individuals can be found growing near seeps where Woodwardia fimbriata was also found.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbfischer

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 06:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On scrub oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 04:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gall On a Coast Live Oak: Collected. Will Add picture of adult here once it emerges.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 09:04 ΠΜ PST