Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hipslikehunie

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 12:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is the third time I have seen these. They appear to be some sort of Agapostemon not previously recorded from Florida. I have also noticed a few iNat observations of them (linked) and am wondering how I could try to key them to species? I have lots of other angles if necessary for ID. There were dozens together in a flower bed.

Here are the other observations that I believe to be the same species:

https://www.inaturalist.org/observations/66795835

https://www.inaturalist.org/observations/39336882

https://www.inaturalist.org/observations/87790628

https://www.inaturalist.org/observations/55711552

https://www.inaturalist.org/observations/19421566

https://www.inaturalist.org/observations/19537856

https://www.inaturalist.org/observations/19537843

(A female?) https://www.inaturalist.org/observations/11071930

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpinso

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 09:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristybaker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2017 11:21 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 07:54 PM EDT

Περιγραφή

A gynandromorph?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcsnelling

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2012 04:46 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selwynq

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 08:06 PM PDT

Περιγραφή

On Geranium, very small < 5 mm might be small stingless bees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msbirdgirl

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 01:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia212

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 11:25 AM PDT

Τόπος

Woodland, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermandan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 12:51 PM SAST

Τόπος

Makoni, Zimbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

imonarch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 02:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecogeekmama

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_a_l

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 03:03 AM -03

Περιγραφή

Observaciones: Eran aprox 10 ejemplares de la misma especie. Compartían el pequeño brazo de arroyo junto a libélulas y Apis melífera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmarcantel

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 04:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfwterrill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 07:35 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

poppyjohanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 12:20 PM EDT

Τόπος

Camden, ME, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2018 12:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 02:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 04:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:10 PM EDT

Περιγραφή

Pupa or larva observed hanging out of a southern carpenter bee nest. The branch in which the bee is nesting is shown in the third picture. Pictures 4, 5, 6 and 7 are of the adult bee in the nest. The adult is nesting in the dead branch of a dying mango tree. It returns to the nest many times a day. The nest is about 28 feet from another Xylocopa micans nest and there are multiple other X. micans and X. virginica in the area. The nest is about 8 feet high.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

avier123

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 02:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marionlineberry

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 07:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vsvogelaar

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 09:35 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hundreds of plants here along Perry Creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 02:37 PM CDT

Περιγραφή

I believe she was digging into the wood to make a home.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferbalboni

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 01:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahelieve

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 07:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

whodden

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019

Τόπος

Algeciras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannes_oehm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2015 06:24 PM CEST

Τόπος

Kumasi, Ghana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifespulse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 06:44 PM MST

Περιγραφή

this bee was peeling off bark and sticking it to its legs with some substance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 11:59 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wiz66

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2019 03:40 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenjansensimpson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Περιγραφή

Per Dr. Doug Yanega, this may be a mosaic gynandromorph, based on atypical clypeus coloration. He suspects that female tissue borders the male tissue on the clypeus. FYI, @johnascher @liquidanbar @sambiology

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2019 07:29 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2017 12:18 PM CDT

Περιγραφή

Found this bee climbing on a lichen covered twig within the boulders at Garden of the Gods Recreational Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 03:55 PM -03

Περιγραφή

Abeja Nativa (Epiclopus sp.) pecoreando flores de Zarzamora.

(*): Clasificado por johnascher .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guapa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 01:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

springercr303

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 06:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanjbd

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 01:44 PM PDT

Περιγραφή

Bee, Order Hymenoptera. Documented along Ortega OHV Trail in Los Padres National Forest, Ventura County, California, USA. Note: May be a wasp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanjbd

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Περιγραφή

Great Basin Bumble Bee, Bombus centralis?, Order Hymenoptera. Documented along Ortega OHV Trail in Los Padres National Forest, Ventura County, California, USA. Note: This may not be correct species as map does not show them this far south.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2008 07:47 AM AEDT

Περιγραφή

Homalictus punctatus on Cherry Ballart at Browns Reserve Greensborough Vic

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmort

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 12:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 03:25 PM CET

Τόπος

Cassongue, Angola (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarnose1316

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 12:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenjansensimpson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Περιγραφή

Single male. @liquidanbar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saradonnelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 05:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

cfugler

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetgrevillea

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019

Τόπος

Wangi Wangi NSW (Google, OSM)

Περιγραφή

Teddy bear bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχειλίδες (Οικογένεια Megachilidae)

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 11:09 AM SAST

Περιγραφή

Collecting damp mud from margin of a pan.

Also on the margin of the pan were 'look-alike' flies. See: https://www.inaturalist.org/observations/19066439

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocelyndex

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018 02:32 PM CST