Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

Παρατηρητής

alex-14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 03:35 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

romankolesnikov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 11:21 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_pol_64

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 10:44 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lex_deineko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 12:31 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 10:56 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lex_deineko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 04:03 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:40 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikskyrskobl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 08:10 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Найден в гнезде пчелы рода Megachile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lex_deineko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 12:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 06:05 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arepieva

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 02:20 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακαετός (Hieraaetus pennatus)

Παρατηρητής

michail_anurev03

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 04:02 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durashka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 08:41 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durashka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 05:08 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 11:36 ΠΜ MSK

Περιγραφή

They grew on a dry fallen tree (willow).mushroom height 3-5 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 08:41 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 08:29 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 05:41 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορτυκομάνα (Crex crex)

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 05:28 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliya_chel

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 05:53 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

sn1p3r90

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 07:52 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

riyga25

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:24 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

raduga1985

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:40 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 03:06 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

lex_deineko

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 08:20 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maivson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 10:52 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

maivson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 12:09 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

maivson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 12:39 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

basova_larisa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 11:53 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

basova_larisa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 11:58 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

basova_larisa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 05:22 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

alex-14

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 12:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna1525

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 07:37 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

lex_deineko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 12:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

evatutin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 10:40 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 04:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 12:32 ΜΜ MSK