Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

lerad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 11:51 AM CET

Περιγραφή

completely white specimen with leucism