Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel_oziel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 05:20 PM UTC

Περιγραφή

TRABALHO DE BIOLOGIA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandroramosduarte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 02:26 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandroramosduarte

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 03:51 PM -03

Περιγραφή

ID by Prof. Dr. Olaf Hermann Hendrik Mielke,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidurante

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 12:19 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolyscarolinis

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 08:54 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliamendes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pajeu

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)

Παρατηρητής

axca

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:11 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2014 01:42 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolaurocha

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 09:06 AM -03

Περιγραφή

2.2;N3