Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darwinsbeetle

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 04:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurengingery

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shroomsnjunk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 12:00 ΜΜ EST

Περιγραφή

Pictures 1-4 are individuals that were on the bottom of the log, 5-7 were on the top (exposed to sunlight), and pictures 8-9 feature the whole log.