Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 10:28 AM MST

Περιγραφή

tronadora

En Paco's Reserva de Flora y Fauna, en compañia de Paco Estrada y Liraey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:08 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

canopeamx

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 01:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 09:59 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 09:50 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anniezarate

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:53 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίθυρα Ομοταξία Bivalvia

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:25 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:26 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γαστερόποδα Ομοταξία Gastropoda

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nancyizquierdo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:41 AM +13

Τόπος

Sinaloa, México (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:40 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mariadelmar_tbcbarron

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:27 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:59 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Sinaloa, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 06:18 PM CDT

Περιγραφή

Caracol del lado izquierdo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα Ομοταξία Gastropoda

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

janet_guardiola

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

janet_guardiola

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:12 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

janet_guardiola

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anahi_esparza

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:44 AM MDT

Τόπος

Jinetes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

taniartoledo_tbcbarron

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:08 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γαστερόποδα Ομοταξία Gastropoda

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:07 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:11 AM MDT

Περιγραφή

coral rojo?!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozcar

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:33 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:31 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:12 AM CDT

Τόπος

México (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 05:45 PM MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 05:36 PM MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:33 AM MDT

Περιγραφή

Coral rojo?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:34 AM MDT

Περιγραφή

Coral rojo?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:49 AM MDT

Περιγραφή

Anémona

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 02:46 PM MDT

Περιγραφή

anémona con apariencia de muchas esferitas unidas, globulada, en el muelle flotante

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:28 AM MDT

Περιγραφή

Peces

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:29 AM MDT

Περιγραφή

alga

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

keily_leal_jurado

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:11 AM MDT

Τόπος

Barrón (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

christian_tbcbarron

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:03 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:54 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:10 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:10 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:12 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:36 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 09:12 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 09:39 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 10:10 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 07:10 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 09:23 AM MST

Περιγραφή

En compañía de Paco Estrada y Lyrae

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καλλινήκτης Γένος Callinectes

Παρατηρητής

lyrae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 02:59 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lyrae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 04:38 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 07:53 AM MST

Περιγραφή

Si bien recuerdo, son las hojas de un guanacaste

En Paco's Reserva de Flora y Fauna, en compañia de Paco Estrada y Liraey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 08:34 AM MST

Περιγραφή

si bien recuerdo, éste era/es un "iguano"

En Paco's Reserva de Flora y Fauna, en compañia de Paco Estrada y Liraey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 08:44 AM MST

Περιγραφή

Tronco de guamuchil

En Paco's Reserva de Flora y Fauna, en compañia de Paco Estrada y Liraey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Sinaloa, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

En Paco's Reserva de Flora y Fauna, en compañia de Paco Estrada y Liraey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 08:57 AM MST

Περιγραφή

Me enamoré de su tronco

En Paco's Reserva de Flora y Fauna, en compañia de Paco Estrada y Liraey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 09:18 AM MST

Περιγραφή

En Paco's Reserva de Flora y Fauna, en compañia de Paco Estrada y Liraey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 07:18 AM MST

Περιγραφή

Si bien recuerdo, era una cromolaena poderosa

En Paco's Reserva de Flora y Fauna, en compañia de Paco Estrada y Liraey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 08:31 AM MST

Περιγραφή

En Paco's Reserva de Flora y Fauna, en compañia de Paco Estrada y Liraey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 09:06 AM MST

Περιγραφή

Con su flor, Liraey nos dijo, yo no conocía esas flores, hubiera pensado que eran hojas

En Paco's Reserva de Flora y Fauna, en compañia de Paco Estrada y Liraey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 07:44 AM MST

Περιγραφή

Con flor!!
En Paco's Reserva de Flora y Fauna (en compañía de Paco Estrada y Liraey)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 09:25 AM MST

Περιγραφή

En Paco's Reserva de Flora y Fauna (en compañía de Paco Estrada y Liraey)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 07:31 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 01:02 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 01:38 PM MDT

Περιγραφή

panal de abeja?!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 07:50 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 08:44 PM CST

Περιγραφή

Probablemente atropellada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 03:28 PM PST

Περιγραφή

Lots of dead gumboots washed up on shore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 07:49 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 09:50 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 09:05 AM MST

Περιγραφή

En Paco's Reserva de Flora y Fauna

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα Ομοταξία Gastropoda

Παρατηρητής

laurareginaac

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 07:35 AM MST

Περιγραφή

En zona donde el agua de lluvia suele fluir, en Paco's Reserva de Flora y Fauna