Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puffin21

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2016 12:58 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aturney

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 09:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kateh8

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selwynq

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 08:06 PM PDT

Περιγραφή

On Geranium, very small < 5 mm might be small stingless bees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

mxr125

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 11:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

richard_candler

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2014 02:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 06:12 PM CDT

Περιγραφή

This little Gray Fox came to visit this afternoon. Images taken from my home office window.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulines

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 11:08 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2017 03:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2008 07:53 AM CST

Περιγραφή

window strike (recovered)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2009 11:53 AM CST

Περιγραφή

Spanish moss on cypress

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2016 09:05 AM CDT

Περιγραφή

roadside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2017 03:05 PM CDT

Περιγραφή

Dripping Springs,
Hays Co., Texas
11 September 2017

I have a couple of Pride of Barbados (Caesalpinia pulcherrima) plants in my yard. Though not a native plant, they are drought tolerant and do well in the central Texas summer heat and many butterflies love them. This afternoon I saw a large swallowtail working over one of my plants and I was delighted to see that it was a Two-tailed Swallowtail. This species is uncommon in this area (which is on the eastern edge of the species' range) and this was the first for my yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Poconé, BR-MT, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

female

Porto Jofre,
Pantanal,
Brazil
15 August 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Mato Grosso, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

These were the first Jaguars we encountered on our first boat ride on the Cuiaba River hoping to see these animals. This pair was loafing on a hot afternoon along a sand bank of the river. The pair mated several times. Later the female came to the edge of the river to drink.

Cuiaba River,
near Porto Jofre,
Pantanal,
Brazil
12 August 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 08:44 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hardwood forest along Walnut Run