Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

viktor_parkhomenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2008 04:39 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaschafroth

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 03:16 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόρυγχο Δελφίνι (Lagenorhynchus albirostris)

Παρατηρητής

benoitnabholz

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 03:19 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

moncherry

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 10:38 AM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 1(m)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

phylos

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 08:46 AM CEST

Περιγραφή

Aegithalos caudatus italiae

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

phylos

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 04:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnauky

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:53 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 11:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 12:33 PM CEST

Περιγραφή

Pflanze Nr. 1a,b

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 01:35 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 2

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 11:25 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)

Παρατηρητής

phylos

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 05:41 PM CEST

Περιγραφή

Ind. juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 01:11 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 1 (m)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 07:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertgabriel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 12:58 PM CEST

Περιγραφή

nectaring on renuncula

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

romanvrbicek

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:58 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

Falter Nr. 3 (w)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

Falter Nr. 1 (m)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

phylos

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 07:18 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 03:43 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 2a,b (w from trio)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 01:28 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 11 (w)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 12:45 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 3 (m)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:06 PM CEST

Περιγραφή

Libelle Nr. 1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 12:15 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 1 (w)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 03:41 PM CEST

Περιγραφή

Trio (2m, 1w)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 11:00 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 11:56 AM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 2 (w)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aglia tau

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 11:05 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 01:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 12:12 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanvrbicek

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 04:06 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Τμήμα Taraxacum)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 05:13 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 11:07 AM CEST

Περιγραφή

Vogel Nr. 1a,b

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 01:39 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 01:05 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 08:05 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 1

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 02:51 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 1

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

pepcanto

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:33 AM UTC

Τόπος

Alicante, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 08:00 PM CEST

Περιγραφή

Vögel Nr. 1a,b

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

mstruelens

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 03:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 01:56 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolomatteotauriello

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2011 07:58 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

marcelnc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2014 10:28 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plsbde

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:28 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 9

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

Falter Nr. 10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

Falter Nr. 3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:27 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauli_w

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:11 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 01:11 PM CEST

Περιγραφή

Bild Nr. 1a und 1b

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 07:08 AM CEST

Τόπος

CKGR, Botsuana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 10:43 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

patrickgoa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 12:27 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 11:37 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 09:16 AM CEST

Περιγραφή

Bild Nr. 1a und 1b

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 06:58 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 07:16 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 12

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 10:31 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 04:21 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 02:33 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 01:11 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 12:26 PM CET

Περιγραφή

Vogel Nr. 1a und 1b

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

ordin91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 01:49 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles580

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:46 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοποντικός (Micromys minutus)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:50 PM CEST

Περιγραφή

Foto Nr. 1a und 1b

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:36 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 10:27 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 06:16 PM CEST

Περιγραφή

Falter Nr. 1 a und b

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 01:22 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 03:32 PM CET

Περιγραφή

1a und 1b

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

dssh

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 09:50 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

dssh

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 11:04 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 12:46 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

aldo_giuliani

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 10:46 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 05:03 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

javisahun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 09:00 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michalsloviak

Ημερομηνία

Αύγουστος 2008

Τόπος

Narok, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

Falter Nr. 1

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

adinie

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 12:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2014 03:57 PM CEST

Τόπος

Cappadocia, Turkey (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2016 11:18 AM PDT

Τόπος

34300 Agde, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Parc de Belle-Isle, Agde, France

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

sponc

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

essencesauvage

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnes_nightmare

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)

Περιγραφή

12°C, 1:23 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

morton1905

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2010 11:01 AM CEST

Τόπος

Innsbruck, Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

Canis lupus, Gray Wolf, Sivi vuk, 8766 Fa, 20100702 S 1190 Innsbruck2_05a

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αγριόγατα (Felis silvestris)

Παρατηρητής

szaboszender

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2016 09:28 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aglia tau

Παρατηρητής

linnes_nightmare

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)

Περιγραφή

on Fagus sylvatica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnes_nightmare

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aglia tau

Παρατηρητής

linnes_nightmare

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 07:00 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

Παρατηρητής

alexey_nesmelov

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:07 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 12:07 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 04:30 PM HST

Τόπος

Palencia, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidebrownpa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)