Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 09:05 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 12:56 AM AEST

Περιγραφή

Gelechioidea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:01 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 07:12 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eremophila

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 07:09 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_cross

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 09:51 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:12 PM AEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 10:04 PM AEST

Περιγραφή

alleged Thesaurica sp. : TM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2016 12:37 AM CET

Περιγραφή

Blastobasis scotia Turner, 1947, to actinic light, Clump Point, Mission Beach, Queensland, 14/15 January 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 07:56 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 07:26 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:57 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 08:41 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:10 PM AEST

Περιγραφή

Erebidae tbi : TM QLD AU
costa c.12-15mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 09:39 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 10:22 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 09:49 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 10:28 AM AEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 09:52 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Wasp mimicing robber fly
Identified as Chrysopogon catachrysus on Bowerbird by Ken Walker

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanerichards

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2017 09:15 PM +11

Περιγραφή

Not so sure about this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rog_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Exmouth, AU-WA, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Field Notes - Same moth; photo without and with flash. Arghhh i jave check a few hundred moths in a csiro data base but there are just too many... No idea what this one is

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 12:30 AM AEST

Περιγραφή

Gelechioidea c. 5mm : TM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 04:43 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 05:10 PM AEST

Περιγραφή

Dysallacta sp. ANIC4 : Wilson NR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 07:35 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 11:33 PM AEST

Περιγραφή

Alophosoma EF02 : TM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 08:47 PM AEST

Περιγραφή

Dudua phyllanthana : TM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 05:15 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackangus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2019 04:13 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 04:45 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 08:43 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 04:53 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkmoths

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 10:58 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 07:59 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolynstewart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 09:11 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2011 06:09 PM CET

Περιγραφή

Euobraztsovia chionodelta (Meyrick, 1911), Mission Beach, QLD, 20 December 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 11:10 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 06:54 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 06:15 PM AEST

Περιγραφή

Braconidae : RPRR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2018 11:18 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 06:17 AM AEST