Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lah275

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Basal leaves not present during flowering. Small leaf present just below inflorescence. Plant 24-25cm tall at inflorescence. Flower is roughly 1cm long, completely white with no yellow. Ends of petals/sepals are shiny, somewhat clearer. Lateral sepals long, curve towards center of flower, have a sight hook at end. Lip is longer than dorsal sepal. Lip is crisp/curled/lacerate. Ovary hairy.

Location found is in hay field near a forest boundary. Only 1 found in bloom, never spotted on this location before. Will be marking area for next season.

Have about 50 additional photos if wanted for better ID/comparisons