Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewdittmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 07:31 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewdittmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2017 12:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewdittmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2017 10:24 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Περιγραφή

23 pods no pests

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dburrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 05:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen2j

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 08:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

mandrakesandmuggles

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 09:28 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dburrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 04:14 PM EDT

Περιγραφή

Very small, white flowers with five, regular parts, approx. 3 mm wide. Foliage is hirsute and spiny on the margins. Silvery sheen when viewed in large clumps or carpets.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameshoskins

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameshoskins

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 08:22 AM CDT

Περιγραφή

Rita Blanca National Grasslands between Government Spring and Potato Spring