Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yellowrattle

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 12:46 PM BST

Τόπος

Birmingham, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panagiotisd

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 04:39 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriskazil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2014 12:30 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 07:47 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veraszoty

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 07:18 AM UTC

Περιγραφή

Hatched from pupa of geometridaeae caterpillar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinaborodulina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 12:37 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός Upupa epops

Παρατηρητής

konstantinospatsakis

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 05:35 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardjaybee

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2010 02:11 PM BST

Τόπος

Bletchingley, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vlad50

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017 08:21 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Φάλαινα Balaenoptera musculus

Παρατηρητής

adri13114

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Τόπος

Iceland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι Podiceps cristatus

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 03:49 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα Fulica atra

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 03:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα Fulica atra

Παρατηρητής

johumphreys

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 12:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstakal

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 05:54 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια Tadorna ferruginea

Παρατηρητής

mikhailezdakov

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 10:13 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_chapman

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 08:19 AM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanpancic

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 05:10 PM +14

Περιγραφή

Found on a Willow tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 11:29 AM EEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιολόπους Ο Θαλασσινός Aiolopus thalassinus

Παρατηρητής

katya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 09:50 AM EEST

Περιγραφή

Thanks for ID to Желязко Стоименов from FB group https://www.facebook.com/groups/634529326598212/permalink/2048643651853432/

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων Papilio machaon

Παρατηρητής

romanvrbicek

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 09:12 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstakal

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 10:21 AM EEST

Τόπος

Thessalia, Greece (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriskazil

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youcefb

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 11:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perkpenn

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 01:03 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφαντόπους Υπέρανθος Aphantopus hyperantus

Παρατηρητής

andreas39

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 01:30 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018

Περιγραφή

Males hovering over a female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henkwallays2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2010 12:16 AM CEST

Περιγραφή

This specimen had a quite remarkable signature on the back. Possibly something went wrong through development ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supergan

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 10:37 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katya

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017 12:57 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katya

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 06:42 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2008 09:34 AM EEST

Περιγραφή

There are a lot of gulls in Croatia. They cry similar to cat ar even a dog!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2013 04:56 PM KST