Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 01:46 ΜΜ SAST

Περιγραφή

On a plectranthus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 08:26 ΠΜ SAST

Περιγραφή

On an oenothera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 03:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 11:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 06:24 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Sitting on a hibiscus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταχύσφηξ (Γένος Tachysphex)

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 01:44 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Sitting on Queen Anne's lace.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 09:29 ΠΜ SAST

Περιγραφή

On Queen Anne's lace

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 04:12 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Cutest ?bee? ever. Going with auto suggested match.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 12:17 ΜΜ SAST

Περιγραφή

On a window sill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 08:30 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 12:55 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεζάρα (Γένος Nezara)

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 05:07 ΜΜ SAST

Περιγραφή

One of two individuals on the same plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 04:52 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:56 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 01:16 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 11:00 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 03:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moxcalvitiumtorgos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 10:47 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernstklimsa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 11:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 03:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica4067

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 12:44 ΜΜ SAST

Τόπος

1 Brindy Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 10:24 ΠΜ SAST

Τόπος

Renishaw Hills (Google, OSM)

Περιγραφή

Hovers with great precision in shady areas. May be a Hover Fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 09:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:28 ΠΜ SAST

Τόπος

Renishaw Hills (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clicque

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 09:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clicque

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:49 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 12:18 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 08:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronjonez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 09:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:50 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Interaction between males, followed by the victor pairing with a female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryelindsay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:54 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 10:18 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 11:57 ΠΜ SAST

Περιγραφή

ID provided by Connal Eardley. The genus has not been revised yet. Sleeping on the stalk of Brassicaceae family.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertwienand

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Περιγραφή

Mature male from eastern Mpumalanga

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean943

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 02:32 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Feeding on the vine Vigna luteola in a reedswamp
see obs: https://www.inaturalist.org/observations/118891788.

Nymphs and some adults in small groups of 2 to about 8.

Same locality as observation: https://www.inaturalist.org/observations/117597216

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felicitycrouch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 09:32 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Not sure what is happening here,,,,,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 12:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 08:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 08:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kznmoths12

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 08:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shai_1

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 09:49 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 05:54 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonietj

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 03:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 01:06 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_vm15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 09:02 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolocandotti

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 01:49 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciaphillips

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2018 11:03 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 01:56 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 10:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertwienand

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Περιγραφή

Possible Euophrys species. Adult female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 09:50 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertwienand

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 07:47 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Adult female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 10:38 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Not a Leonotis in sight

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature-with-paapi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 11:21 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razorspider

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 06:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertwienand

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2018 06:03 ΜΜ EST

Τόπος

Kibale, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 04:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Atiwa, Ghana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jahsartisawesome

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolandie3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 12:33 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anne_m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 08:16 ΠΜ SAST

Περιγραφή

• Found resting on the lid of a bottle in the garden.
• Body length approximately 14mm.
• Body a shiny metallic green colour with the posterior end of the abdomen blue.
• Body surface pitted.
• Antennae constantly moving.
• When a leaf was held next to it, it moved onto the leaf, walking over its surface. Then cleaned the anterior end of its body before flying off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flippie1971

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 08:43 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Hairy eye soldier fly. The last 2 images from a second fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 11:33 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flippie1971

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 11:23 ΠΜ SAST

Περιγραφή

A long tongue bee found zipping from flower to flower. Black in colour with brownish wings. Body length ~8mm. No in focus shot of a whole bee unfortunately but I post separate shots of the important parts that are:-) and an out of focus shot of the bee as a whole :-(

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 12:11 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 11:47 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flippie1971

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 09:06 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Beautiful colourful wasp - blue wings, red legs and yellow face. Size in the 12-14mm range I would guess but could be out here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 12:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 11:29 ΠΜ SAST