Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildfoot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 01:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyfast1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 11:02 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anji3

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:52 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:20 AM PDT

Περιγραφή

habitat self-evident

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliemahara

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 10:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 10:57 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

th484952

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 09:46 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 09:37 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobetzkorn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 11:55 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 03:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 11:33 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 09:08 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 07:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 11:25 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 05:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nnoca

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 11:38 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 12:18 PM PDT

Περιγραφή

White Lake Grasslands Protected Area (SE of Mahoney Lake). BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 11:26 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 02:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 02:58 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 09:40 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 01:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemckeown

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 02:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 03:42 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 08:32 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marathon_runners

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 02:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunaloiseau

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 11:19 AM PDT

Τόπος

Quadra Island, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas777745

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 02:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemerific

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 04:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyfast1

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 06:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyfast1

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 01:10 PM PDT

Τόπος

Cortes Island, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbroadland

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 01:09 PM PDT

Τόπος

Quadra Island, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 03:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 10:28 AM ADT

Περιγραφή

I think..?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 03:46 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbroadland

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 05:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunaloiseau

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 01:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 03:42 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyfast1

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 11:24 AM PDT

Τόπος

Cortes Island, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjlavoie

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 08:50 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markus_kellerhals

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 06:22 PM PDT

Περιγραφή

Beside Maud Island Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbroadland

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 02:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyfast1

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 02:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajn123n

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 11:37 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markus_kellerhals

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:49 PM PDT

Περιγραφή

Just emerging from soil so difficult to tell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayesm

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 07:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markus_kellerhals

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 02:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas777745

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 03:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)

Παρατηρητής

davidbroadland

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 03:47 PM HST

Περιγραφή

Juvenile. May have been under the care of Swainson's Thrush which were observed nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markus_kellerhals

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 06:41 PM PDT

Περιγραφή

pair of beavers at outlet of pond/swamp below Mud Lake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miraandrews

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 12:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

garyfast1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 09:06 AM PDT

Τόπος

Cortes Island, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 11:39 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markus_kellerhals

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 08:01 PM PDT

Περιγραφή

This baby bat appeared on the porch. Hoping Mom will recover it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catty777745

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 09:17 AM PDT

Περιγραφή

Baby bat, possibly dropped by mom and we assume the maternity colony is nearby. Mom (or something) picked the baby up at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunaloiseau

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 03:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 05:50 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 09:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemckeown

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 03:17 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbroadland

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 05:21 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbroadland

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 03:59 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 12:39 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbroadland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 05:06 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 06:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 01:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 01:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:44 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:27 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:55 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 02:23 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 02:28 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 09:12 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 05:44 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 04:21 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemckeown

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 01:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 04:02 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 06:13 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobetzkorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 02:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 03:15 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 01:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 05:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 07:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2015 07:58 PM PDT

Περιγραφή

Tachycineta thalassina
A Violet-green swallow perches on an antenna at the Goldstream Nature House, Victoria BC.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 08:10 AM PDT

Περιγραφή

A Robin collecting nest material.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 09:10 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2015 05:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 07:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινο Σκιουράκι (Neotamias amoenus)

Παρατηρητής

kokanee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019

Περιγραφή

a chipmunk living in the woodpile in the "bone yard" at Kokanee Creek. has evidence of a bot-fly exit hole on its side.
probably a yellow pine chipmunk

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokanee

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019

Περιγραφή

a red squirrel scurrying about with maybe some nesting material

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζα Μαρμότα (Marmota caligata)

Παρατηρητής

awabramadan

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2017 06:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdcooper

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 01:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesfreck

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2015 06:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα Του Βουνού (Oreamnos americanus)

Παρατηρητής

ivyevergreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζα Μαρμότα (Marmota caligata)

Παρατηρητής

erickolb

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 04:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosiepoirier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 11:29 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcote

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2018 02:09 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 09:13 AM PST

Περιγραφή

Ruxton Island, Gulf Islands, BC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abodden

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 11:14 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

md-in-ns15

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 09:16 PM EDT