Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:27 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 10:54 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosenthals

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 07:07 PM EDT

Περιγραφή

associated with green sea urchins at an extreme low tide (-3.50) at 0-1 foot of water at peak low tide (normally a subtidal, uncommon species, dozens were present).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 11:10 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:10 AM PDT

Τόπος

Keystone Jetty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 09:00 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 11:08 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 08:09 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 05:42 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 08:04 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 08:20 PM AKDT
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 09:40 PM AKDT

Περιγραφή

Feeding on a diatom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 08:58 PM AKDT

Περιγραφή

In seawater

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 05:34 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 12:31 PM PDT

Περιγραφή

In a plankton tow off Pier 60, Seattle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2015

Περιγραφή

On sand and gravel substrate. No sea pens seen nearby, but normal sea pen depth inaccessible due to snorkeling only and low light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2019 03:06 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

on fouling dock item.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckittre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 09:14 PM AKST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 10:17 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 09:53 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Thorlaksonius?

Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 08:43 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

egg case?

Ετικέτες

Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 09:10 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I am pretty sure I saw something about these in a book or guide around the time I took this picture, but unfortunately didn't make a note, and haven't been able to refind it. @aaronbaldwin @paul_norwood @kljinsitka is this something you recognize? (It was only a few mm tall)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 11:15 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 08:02 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 11:28 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 09:18 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kljinsitka

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 07:32 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronbaldwin

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 07:15 PM AKDT

Περιγραφή

Only red specimen of this species I have seen. Found under dock in downtown Petersburg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulagrait

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2017 01:33 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2018 10:25 AM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkarowan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2017 02:04 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kilasiak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 01:21 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)