Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 06:31 PM CDT

Περιγραφή

In a Virginia pine that hosts a Pine webworm moth "frass nest".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 05:54 PM -05

Περιγραφή

I believe this was my first iNat Observation!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 10:14 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 01:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 05:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 05:39 PM EDT

Περιγραφή

Found on Broomsedge bluestem near a pine woods

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 08:08 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 11:11 AM PDT

Περιγραφή

Mine and case in lower left, on Arctostaphylos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 04:50 PM CDT

Περιγραφή

On Juncus sp. This specimen looks very much like this Danish Observation of C. alticolella: https://www.inaturalist.org/observations/93229562

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:02 AM EST

Περιγραφή

Found under a log with a crew of adult Horned passalus beetles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 12:19 PM CST

Περιγραφή

On Eastern white pine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Sorghastrum nutans in 30-yr old prairie restoration. Dead. Seems infested with fungus. ID uncertain, based on facial pattern.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwpiel

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 09:38 AM HST

Τόπος

Hockessin, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 09:12 AM CDT

Περιγραφή

Very mine-like at least. I don’t quite see frass, but maybe signs of surface emergence and surface feeding nearby as well? Peltigera lichen: http://www.inaturalist.org/observations/91745514

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:17 PM CDT

Περιγραφή

On Carduus acanthoides. I don’t think I saw any evidence of stem mining, just full leaves mined and dead.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 03:25 PM PDT

Περιγραφή

On Eucalyptus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bannk

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:06 PM EDT

Περιγραφή

Wasn’t sure where to start with this one. A moth perhaps?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bannk

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 09:10 PM EDT

Περιγραφή

Exceedingly small. Found on a horseweed. A miner found a few horseweeds over. https://www.inaturalist.org/observations/85598215

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 06:44 PM CDT

Περιγραφή

Photo added of old cottage where specimen was found.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bannk

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 10:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bannk

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 10:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 06:42 AM PDT

Περιγραφή

Foliicolous on toyon. There is an abundance of H. leucomelos corticolous on the branches of this tree. Based on that and morphology this is my best guess, however I haven’t found any reference to this species as foliicolous.

The corticolous thalli: http://www.inaturalist.org/observations/82418955

The tree: http://www.inaturalist.org/observations/82418805

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bannk

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 08:32 PM EDT

Περιγραφή

Emerging from hole in a rotten log next to a stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 01:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bannk

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 08:11 PM EDT

Περιγραφή

Taking a stab at this being a Coastal Plains Leopard Frog. Help with identification would be appreciated!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 05:02 PM EDT

Περιγραφή

A number of strange.. eggs? emergence holes? bark pupae?.. on tulip poplar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 02:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 11:07 AM EDT

Περιγραφή

On Liriodendron tulipifera. Again, these mines look like they might be old?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 03:00 PM EDT

Περιγραφή

On Carya: http://www.inaturalist.org/observations/78500182
The larva emerged the day after collection.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 11:26 AM EDT

Περιγραφή

On oak. Is this a gall..?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 02:20 PM EDT

Περιγραφή

On Carya. Last photo is from two days after the others, the larva had emerged.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 11:33 AM EDT

Περιγραφή

In a vernal pool. Thought they could have been bryozoans until taking a closer look.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 03:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 04:58 PM EDT

Περιγραφή

A few more close-up pix added

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bannk

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 12:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 02:32 PM CST

Περιγραφή

On rotting log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 02:37 PM CST

Περιγραφή

I’m wondering if this could possibly be a known parasite on this slime mold?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 10:48 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bannk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 08:37 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 04:56 PM CST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 03:58 PM CST

Περιγραφή

On Rubus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 03:18 PM CST

Περιγραφή

On fallen log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 03:15 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 03:23 PM CST

Περιγραφή

Corticolous.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:32 PM CST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:32 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 08:33 AM EDT

Περιγραφή

On Tickseed beggar-ticks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 04:47 PM EST

Περιγραφή

Tiny. Looks like it’s on a spider?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 08:48 AM PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 08:50 AM EDT

Περιγραφή

On Tickseed beggar-ticks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahkelso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:16 AM EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 01:57 PM EDT

Περιγραφή

On Ragweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 11:33 AM EDT

Περιγραφή

On Ragweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 09:36 AM EDT

Περιγραφή

On Tick-seed beggar ticks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 01:33 PM EDT

Περιγραφή

On Ragweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 09:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 09:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 12:42 PM EDT

Περιγραφή

Five purses (one on far right is in shadow). Largest purse had resident but it didn't show itself, of course. Second pic is a closeup of a pupal case on purse nearest cicada pupa. Just wondering whether that might be a parasitic wasp that attacks spider.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 07:21 PM EDT

Τόπος

Prospect Hill (Google, OSM)

Περιγραφή

On Hemp dogbane

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 12:52 PM PDT

Περιγραφή

On serpentine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 11:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 12:00 PM CDT

Περιγραφή

@alabamaplants, may have found another one...better detailed pix this time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 11:41 AM CDT

Περιγραφή

On Buttonbush, primary plant host for N. Nubilus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 04:46 PM CDT

Περιγραφή

On Black elderberry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 05:27 PM CDT

Περιγραφή

On Buttonbush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 04:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 02:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 12:02 PM EDT

Τόπος

3422 Compass Rd (Google, OSM)

Περιγραφή

Harmonia axyridis. (Asian lady beetle) larva eating larva of Cassidinae sp. (tortoise beetle), despite protection of fecal shield.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 11:07 AM EDT

Περιγραφή

On Rosa sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:34 AM EDT

Περιγραφή

On log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 11:19 AM EDT

Τόπος

Parkesburg, PA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Liriodendron tulipifera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 12:20 PM EDT

Περιγραφή

Seems to have lost its fecal shield.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 03:25 PM EDT

Τόπος

Layton Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 11:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

brownthrasher33

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 08:43 AM EDT

Περιγραφή

Eating Mullberry leaves from about 25 feet above the ground, next to the river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 11:58 AM CDT

Περιγραφή

On Gum bumelia aka Blackhaw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 12:04 PM CDT

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 11:42 AM CDT

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Quercus nigra. UV+ yellow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Acer below flood level.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 12:51 PM EDT

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cercis canadensis substrate. No capitula apparent, stalks thin, hooked, and hairlike.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 08:32 PM CDT

Περιγραφή

On Quercus falcata. UV+ yellow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 02:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 01:38 PM CDT

Περιγραφή

On four-leaved milkweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 01:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 02:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 09:21 PM CDT

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on moss substrate attached to dead log.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 01:28 PM EDT

Περιγραφή

Emerging from living tree bark, not sure of tree species but have photos of leaves attached.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 02:13 PM EDT

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 12:38 PM EDT

Τόπος

New Hope, AL, US (Google, OSM)