Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jivanfree

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 12:37 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psdixon

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 05:52 ΜΜ HST

Περιγραφή

Plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plectrudis

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 10:51 ΠΜ HST

Περιγραφή

From a stroll around Kepaniwai Park & Heritage Gardens, Maui

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyje

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 01:35 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_lachiusa

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 10:46 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

otes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 12:04 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer157

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 04:32 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_lachiusa

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 09:55 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 11:54 ΠΜ HST

Περιγραφή

Vouchered. Possibly E. praetermissa or a hybrid. There were other Emilia species growing near by.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredtriep

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2017 09:48 ΠΜ EAT

Περιγραφή

On the Andohariana plateau

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:01 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 03:49 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haileyveltri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 02:26 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 11:31 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonhernandez74

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 07:46 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδιά (Punica granatum)

Παρατηρητής

samyol123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:47 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

bdale1334

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 01:17 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 12:02 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elhull

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 10:52 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

patrickdeforest

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 08:37 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyje

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 12:30 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)

Παρατηρητής

a_coope

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 08:15 ΠΜ HST

Τόπος

Lihue (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2015 12:45 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyje

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 10:27 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insecta_phyte

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 05:58 ΜΜ HST

Περιγραφή

Unknown species found in Hawaii, very small maybe less than .5cm. Moved somewhat like a caterpillar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldurkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 12:12 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 10:59 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 01:54 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 11:59 ΠΜ +04

Περιγραφή

Tentative ID. Species not reported here. Slight depression in hayfield. Specimen collected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 11:54 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 04:45 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 03:59 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:23 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:40 ΠΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

c_nakahara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 09:16 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 05:36 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamt2

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 08:10 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 04:37 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 12:47 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memakeko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 05:22 ΜΜ HST

Τόπος

Captain Cook (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 04:26 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 01:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 08:52 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhenderson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

verticallychallengedalligator

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 05:53 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrash

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 10:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

natev

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 11:29 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

natev

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 12:08 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockybajada

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 10:21 ΠΜ HST

Τόπος

Volcano, HI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reutfeldman

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 10:11 ΠΜ HST

Τόπος

Heʻeia State Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kumualochu1

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 01:13 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlf3

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:37 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calopteryx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2017 03:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahkuppert

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:49 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianarose

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 12:33 ΜΜ HST

Τόπος

Kīlauea, HI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danaleeling

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 09:32 ΠΜ +11

Τόπος

Kosrae, FM (Google, OSM)

Περιγραφή

Ka

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyje

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 01:07 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Dero vaga

Παρατηρητής

ctiemann16

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 05:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Winnabow, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:32 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connorjohnson2

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 07:06 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandria

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 07:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steeljef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:28 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pink form!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazzkelly14

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:59 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mashuriwaite

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 09:53 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίανθος (Γένος Dianthus)

Παρατηρητής

lianarose

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 06:22 ΜΜ HST

Τόπος

Kīlauea, HI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 01:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spncrbrrtt

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:25 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannyhou

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 07:33 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaibhavdwivedi

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nebrooks

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:54 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plectrudis

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:25 ΠΜ HST

Περιγραφή

Observation is of the red-fruited vine

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

colinmorita

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2016 03:20 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 06:36 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorsaunders

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019

Περιγραφή

Nightshade with deep purple berries and small white flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drclements

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 02:21 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:38 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 05:04 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azgeo

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 01:24 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gracecheng

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2013 03:35 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jadiellouw

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 01:47 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology123

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:10 ΜΜ HST

Τόπος

Puako, HI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scadwell

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:41 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2018 12:32 ΜΜ HST

Περιγραφή

Large, firm, spherical seed washed up on the beach.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology123

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 11:34 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology123

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:07 ΜΜ HST

Τόπος

Puako, HI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosaleapc

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 06:54 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jochr

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2014 12:58 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkobayas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:32 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:18 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 08:37 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 04:31 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islandwildlifespotter

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 09:56 ΠΜ +13

Τόπος

Tongatapu, Tonga (Google, OSM)