Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzette35

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2012

Περιγραφή

White, slightly succulent oxalis - Montagu WCape


Most plants growing under the leaves of something else (Arctopus, I think), so plants a bit etiolated and flower stalks very long (not sure if that's usual). Found on shady, damp east-facing slopes in pockets in the rock.

There was a pink-flowered form too, not sure if same species, so will upload as separate ob.

Ετικέτες