Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 10:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I've been looking everywhere for this one and one day my parents cut down a tree and there it was.

On Carya illinoisensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhousephotos

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 09:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 08:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Conyers, GA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Acer bark; brown disks biatorine, hymenium clear, hypothecium pumpkin-brown, K-, upper hymenium and epihymenium gray, K+ purple (second photo); spores long, hyaline, needle-like

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 12:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Okefenokee National Wildlife Refuge, Georgia. October 27, 2022. Paddling from the Canal Run shelter back to Stephen C Foster.

 • Billy's Lake N30.83455° W82.35265°
 • Sunny, with high near 83.
 • Sunrise 7:41 AM; Sunset 6:45 PM
 • Daylight Hours: 11 hours, 4 minutes (-1m 43s)
 • Moon 6.8% Waxing Crescent

See and learn more about the great Okefenokee Swamp at www.okefenokee.photography

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 12:47 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 07:37 ΠΜ CST

Περιγραφή

Taking a wild stab at it. On sandstone.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 11:18 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 10:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2014 09:51 ΜΜ +08

Περιγραφή

Pic#1 - female
Pic#2 - adult pair
Pic#3 - male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylyncullen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolcrittersyt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

LIFER!! Found on saw palm! It felt like a dream to find one of these, no exaggeration

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 09:26 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

Aprox 8 mm, very metallic, thick bodied, hovered, loud buzz to fly away before returning to hover in same spot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 11:30 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylyncullen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 09:31 ΠΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 12:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Notice the height of these Okefenokee Hooded Pitcher Plants compared to the alligator. Definitely giants!

©williamwisephoto.com October 28, 2022. Paddling from Suwannee Canal Recreation area, south down the pink canoe trail through Chesser Prairie and Grand Prairie to Monkey Lake and Buzzards Roost Lake.

 • Location: pink canoe trail, mile 0-1, N30.72925° W82.17816°
 • Partly sunny with a high near 80.
 • Sunrise 7:41 AM; Sunset 6:44 PM
 • Daylight hours: 11 hours, 2 minutes (-1m 42s)

See and learn more about the incredible Okefenokee at www.okefenokee.photography

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 10:09 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 04:22 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 06:37 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

New Mexico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 11:23 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 01:26 ΜΜ CST

Περιγραφή

A large patch of Bamboo taking over the woods. With my son Taylor Spaulding. He helped me take a specimen for the museum herbarium. DDS 17,175

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 02:32 ΜΜ CST

Τόπος

Decatur, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhousephotos

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018 08:37 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayesjackson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 02:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 08:29 ΜΜ EST

Περιγραφή

Same location we used to find them as kids. Adult male that had no reaction under UV light. Not sure if it’s a seasonal thing or what, but interesting. I have ordered a stronger 365 nm and will try again. I took this one into the bathroom at work and noticed it was only lighting-up stains on light surfaces, so maybe that is part of the issue and the dark surfaces are absorbing much of the light. I have a lot of questions about this phenomenon that I want to experiment with in local herp species. The lack of reaction is in stark contrast to this individual here: https://www.inaturalist.org/observations/98561708

Update: Luckily my cousin hadn’t released this specimen due to the cold snap, so I got one more chance at the UV with the 365 nm. Results were much better, though not as blue as I see in other specimens. My experiment a bit more, but at least we have some results! New photos have replaced the old UV shots.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 03:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Okefenokee Swamp National Wildlife Refuge, Georgia. October 28, 2022.

 • Location: Pink canoe trail to Monkey Lake, between Tater Rake Run and mile marker 3; N30.72297° W82.18325°
 • Mostly sunny with high near 83.
 • Sunrise 7:39 AM; Sunset 6:46 PM
 • Daylight hours: 11 hours 7 minutes (-1m 44s)

See and learn more about the incredible Okefenokee at www.okefenokee.photography

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 02:24 ΜΜ EST

Περιγραφή

collected by James Adams
dissected/determined - J.Russo
aedeagus with unarmed vesica and prominent tooth-like projection near saccular base of valvae.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 09:29 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Holding eggs...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:22 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

very overcast, windy day. c. 60F. May have observed the same specimen in the same area on Oct 30, 2022 · 12:08 PM EDT.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylyncullen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolcrittersyt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 09:58 ΠΜ MDT

Τόπος

Park City, UT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

©williamwisephoto.com Park City mountain trails, Utah. July 28, 2022.

 • Mostly sunny, with a high near 80.
 • Sunrise 6:19 am; Sunset 8:45 pm
 • Daylight Hours: 14 hours, 26 minutes (-1m 53s)
 • Moon: 0.2% Waxing Crescent

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylyncullen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ran out of hands. This observation is for the lizard on the right

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 08:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

The Osprey dove and caught a fish. Almost immediately the Bald Eagle materialized and pursued the Osprey (Osprey Observation here). I didn't see the outcome because almost simultaneously, a Least Bittern flushed near my feet. The bittern was a lifer so I had to get it! This was all within a few minutes of leaving my car, so I knew it would be a good day!

October Big Day birding at Phinizy Swamp Nature Park, Richmond County, Georgia. October 8, 2022.

 • Mostly sunny, with a high near 80.
 • Sunrise 7:27 am; Sunset 7:03 pm
 • Daylight Hours: 11 hours, 36 minutes (-2m 1s)
 • Moon: 98.1% Waxing Gibbous
 • Fifty-two bird species in one location! https://ebird.org/checklist/S120404524

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolcrittersyt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022

Περιγραφή

Both males are still present as of yesterday evening. Got better photos, really good lighting on the pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylyncullen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Flew into a window, released outside once it was able to fly again

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 12:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 07:17 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bungalotis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Caterpillars in several instars were found on Zizia aurea, Golden Alexander. Early instars are the bird poop mimics typical of many swallowtail species. Later instars have a black background color but these individuals can cause a color change to even more obvious warning coloration by showing the white or yellow bands hidden in the folds of their body segments. One photo shows a caterpillar with its osmeteria deployed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 07:48 ΠΜ MDT

Τόπος

Park City, UT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

©williamwisephoto.com Morning walk on Park City Mountain trails; Park City, Utah. July 26, 2022.

 • Partly sunny, with a high near 79.
 • Sunrise 6:17 am; Sunset 8:47 pm
 • Daylight Hours: 14 hours, 30 minutes (-1m 49s)
 • Moon: 4.2% Waning Crescent

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 02:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Me: I really wanna get out and go herping… Eh… I’ll take a 15 minute break and walk to the garden… [opens door] It’s a beautiful day out. Maybe I can find a Racer stretched out on the side walk. [walks around building and sees Rough Greensnake stretched out on sidewalk] Ok… That will do… I feel better now…

She was a big girl too. I had no way to measure her but I would say she was over 30 inches but not quite a whole 3 feet. I had caught one a few years back that was 34” and she was close to it, but maybe just shy. Fantastic specimen as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 12:01 ΜΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 05:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylyncullen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found slithering into my office during the daytime, thought that was unusual. Released outside near a small body of water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bungalotis

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 07:50 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Feeding on Desmodium sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 12:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 06:20 ΠΜ MST

Περιγραφή

A sunrise drive along Catcus Forest Loop; Saguaro National Park East (Rincon Mountain), Pima County, Arizona.

 • Sunny with a high of 100; low 76.
 • Sunrise 5:17 AM; Sunset 7:33 PM
 • Day length: 14 hours, 15 minutes (+10s)

Blog: http://williamwisephoto.com/photographyblog/saguaro-national-park-arizona-birding-photography

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 09:16 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Growing in cracks of rock on Colvin Mountain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 04:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Burrowed in the sand on the edge of the Gulf. Taylor Spaulding and I were catching them and putting them in his bucket. We later released them. Photos by Melanie Spaulding. Sister Kaitlyn was with us. When I lived in Tallahassee, I knew it as the mole crab.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 10:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Lindsey: Love herping… Not in the house though…

Me: What got out…?

Lindsey: Gray.

Me: thinks intently (What animal do we own named Gray…?)

Lindsey: Turns around with Gray Treefrog on the phone

Ty: Oh… That’s what you meant… Now how did that get in here!?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 12:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Meherrin, VA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

😎

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayesjackson

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 03:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liquidanbar

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 09:54 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 07:19 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Phinizy Swamp Nature Park; Augusta, GA. ©williamwisephoto.com

 • Morning fog, then mostly sunny, with a high near 85.
 • Sunrise 6:28 am; Sunset 8:20 pm
 • Daylight Hours: 13 hours, 52 minutes (+1m 28s)
 • Moon: 96.4% Waxing Gibbous
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 11:32 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 02:06 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:26 ΠΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 11:16 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Woodland border under power line ROW. With Taylor Spaulding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:12 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Disturbed ground. Growing on top of old rock pile. Not planted. Only collected once before in Alabama (Lee County).

DDS 17,032

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 12:34 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 06:02 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 10:04 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 08:27 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2016 02:06 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016 08:33 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 08:33 ΠΜ EST

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Great Backyard Bird Count, Day 3. Clarke County, Georgia.

 • Currently 34°F. Sunny, with a high near 60.
 • Sunrise 7:12 am; Sunset 6:22 pm
 • Daylight Hours: 11 hours, 9 minutes (+2m)
 • Moon: 84.2% Waning Gibbous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 11:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 11:08 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 02:17 ΜΜ EST

Περιγραφή

Suwannee River Sill; Okefenokee National Wildlife Refuge, Georgia. November 14, 2021.

 • Sunny, with a high near 66F.
 • Sunrise 6:56 AM; Sunset 5:31 PM
 • Daylight hours: 10 hours, 35 minutes (-1m 23s)
 • Moon 80% Waxing Gibbous

See and learn more about the Okefenokee Swamp at www.okefenokee.photography

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 01:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

beSt GuEss bAseD OFf cONtExt cLUeS…

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayesjackson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 03:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayesjackson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 05:32 ΜΜ MSK

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Basement wall. Found by Taylor Spaulding my little naturalist!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 01:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This was the main target for the night, and we hiked up where I found one last year. With no luck, we hiked back and found this large specimen crossing the trail 50 yards from the truck…

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 09:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:35 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorg

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 06:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklellis

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:45 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

😎

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Woodland border along road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklellis

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:26 ΠΜ CDT