Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 09:14 AM PDT

Περιγραφή

Gall on Lewis' Mock Orange. Blue Lake, South Okanagan Grasslands Protected Area, BC, Canada.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 01:02 PM EDT

Τόπος

Torti, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 01:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 10:24 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πτερυγωτά Υφομοταξία Pterygota

Παρατηρητής

cblebs

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:31 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

billarbon

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 1973 10:20 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 08:30 AM MST

Περιγραφή

Adult emerged 9 days after exiting the leaf gall:
https://www.inaturalist.org/observations/88486346
Length approx. 2 mm.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:35 AM CDT

Περιγραφή

On Ambrosia trifida

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

henrick

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά Υφομοταξία Pterygota

Παρατηρητής

marzduffy

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:43 PM PDT

Περιγραφή

Gall on Epilobium can I’m, forms red terminal structure that looks like a flower bud.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά Υφομοταξία Pterygota

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 11:30 AM CDT

Περιγραφή

Gall on American Pokeweed, Phytolacca americana

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά Υφομοταξία Pterygota

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 12:11 PM PDT

Περιγραφή

Leaf galls on Fendler's Meadow-rue. Probably undescribed.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2016

Περιγραφή

Presumed midge gall on Ceanothus.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Is this a gall on this Coastal Wood-Fern ?

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016 01:34 AM PDT

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2017 02:40 PM EDT

Περιγραφή

Galle sur Crataegus sp. Boisé de l'Université Laval, Québec, QC.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

cosmiccat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 12:27 PM CST

Περιγραφή

Caddo Lake NWR
Karnack, TX

This a common gall I find around Caddo Lake. I and a few other people have sent photos to Bug Guide, but no one can identify it. May be an undescribed insect. Range seems to eastern US, based on Bugguide submissions.

Desciption: gall is a swelling on groundsel tree stems. Contains several small exit holes.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 09:40 AM PDT

Περιγραφή

a leaf gall on CA scrub oak

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 07:39 PM CDT

Τόπος

Keller, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure what is happening on this Giant Ragweed leaf. Maybe a gall or feeding damage?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 10:28 PM EDT

Περιγραφή

Galle sur feuille d'Ulmus americana.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:03 PM CDT

Περιγραφή

gall on Geranium sp.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 02:35 PM EDT

Περιγραφή

Galls on Viola striata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Appears to be some insect gall flower buds or fruits of Borreria terminalis (not found on B. verticillata?)

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 01:38 PM EDT

Περιγραφή

Galls on rhus aromatica.

See https://www.inaturalist.org/observations/85151079 for more detail of another batch of this.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:55 AM EDT

Περιγραφή

Insect gall (?) on Osmunda spectabilis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidingguida

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 08:45 AM CDT

Περιγραφή

On Stiff Leaved Goldenrod

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:29 PM EDT

Περιγραφή

On Rubus

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Fiji (Google, OSM)

Περιγραφή

Photographed during a baited shark dive off Beqa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες Οικογένεια Cicadellidae

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 09:18 AM PDT

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamiles

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:37 PM EDT

Τόπος

Maynard, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

hoping someone can id the cause of the protrusions on the (goldenrod?) leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:17 PM CDT

Περιγραφή

On Quercus marilandica.

Sectioned from unknown galls collected here: https://www.inaturalist.org/observations/81081862

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 01:08 PM CDT

Περιγραφή

Host: White Heath Aster, Symphyotrichum ericoides

Similar to Rhopalomyia anthophila on Goldenrods: https://bugguide.net/node/view/334364

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:11 AM PDT

Περιγραφή

p. 319 pn Russo 2021
on snowberry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 08:00 AM EDT

Περιγραφή

on Symphyotrichum lanceolatum

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ceiseman

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:06 AM EDT

Περιγραφή

On Amelanchier.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 05:15 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 09:42 AM MST

Περιγραφή

In leaflets of Olneya tesota. Each gall contained a single larva - photo #2. The galls are bladder-like with a very thin wall and pretty much occupy an entire leaflet. I collected several in a clear plastic container. Within an hour many larvae had exited the galls and were crawling about. After five days they appear to be alive but affixed tightly to the container wall. My guess is that they would be seeking to pupate/estivate in or near the soil. Galled leaflets soon abort from the leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 05:06 AM PDT

Περιγραφή

Gall-like structures on Juniper sp., in immediate vicinity of several other gall types from midges. Host: Junipers.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 09:51 PM PDT

Περιγραφή

Galls on leaves of Juniper sp.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 10:31 AM CDT

Περιγραφή

Host plant: White Heath Aster Symphyotrichum ericoides
Took a quick pic of this unusally large bunch of leaves on Symphyotrichum ericoides (White Heath Aster) and collected it for better photographing at home. Lost it somehow though. Will go back and look for more. Similar to the Goldenrod bunch gall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepary

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 03:07 PM MDT

Περιγραφή

Gall on Ribes cereum

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυλλοειδή Υπεροικογένεια Psylloidea

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 12:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2014 11:53 AM UTC

Τόπος

Hampshire, UK (Google, OSM)
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

annmcpete

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 12:28 PM -05

Περιγραφή

Silphium perfoliatum with gall/insect "infestation". Many blooms of this plant never make it to seeds but being a perennial and almost invasive, it does just fine.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 12:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annmcpete

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 12:28 PM -05

Περιγραφή

Western sunflower, Helianthus occidentals with galls.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 12:43 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lulubelle

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 07:06 PM CDT

Περιγραφή

On a Common Sunflower

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:10 PM EDT

Περιγραφή

Host: Rhus copallinum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianen5

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 01:23 PM CDT

Περιγραφή

Very hard galls on leadplant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 10:50 AM PDT

Περιγραφή

Host: CA Wild Rose. Leaf fold gall with orange larvae inside (see later images.) Undescribed species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 06:12 PM CDT

Περιγραφή

Gall on Grindelia lanceolata. Felt indicates unspecified gall midges

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 01:34 PM EDT

Περιγραφή

On Nyssa sylvatica. This was new growth and quite pubescent. It was a tree that is in a power line cut and has been cut back many times so it was an odd one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yosbusta

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 02:04 PM CDT

Τόπος

Real de Catorce (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Roundleaf Greenbriar

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cora_li

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 10:03 AM CST

Περιγραφή

青剛櫟上的 長條狀蟲癭Diptera:Cecidomyiidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 12:41 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 03:11 PM +13

Περιγραφή

На иве Шверина

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019

Περιγραφή

on Juniperus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:57 AM PDT

Περιγραφή

Potentially? Found on cupressus forbesii (Tecate cypress).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:08 PM PDT

Τόπος

Anaheim, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Maybe Walshomyia cupressi? But not as long, scales more flared outward. Found on cupressus forbesii (Tecate cypress).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 01:52 PM CST

Περιγραφή

On my way out west to see the parents, I stopped by Z Boaz Park. Really crowded, so I didn't stick around too long. Stayed long enough to see some fun wildlife! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:26 AM CDT

Περιγραφή

gall on Scleria

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mika_t

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 05:30 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidingguida

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 12:39 PM CDT

Περιγραφή

On a Chokecherry where fruit petioleiole attaches to fruit petiole.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easoburrito

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 01:14 PM UTC

Περιγραφή

Specifically looking to ID the red components to the plants, some sort of parasite?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 02:23 PM CST

Τόπος

台灣桃園市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

schizoform

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arboretum_amy

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 11:35 AM PDT

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 12:03 PM PDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:48 AM ADT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

coronadogim

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 09:55 AM CDT

Περιγραφή

on Bursera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glezah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2020 06:03 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adorantes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2014 04:47 PM CDT

Τόπος

Calakmul, Campeche (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vi1kina

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 04:10 PM MSK

Τόπος

Берлин (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 11:15 AM PDT

Περιγραφή

Gall on Alnus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο Tachycineta bicolor

Παρατηρητής

arjun31

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 05:17 AM MDT

Τόπος

Lagerman Reservoir (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο Sylvilagus floridanus

Παρατηρητής

phorusrhacoslongissimus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 11:03 AM -05

Περιγραφή

cf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbryanames

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 12:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 03:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

paloma

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 02:46 PM MDT

Περιγραφή

This was on the oak tree in the adjacent observation at https://www.inaturalist.org/observations/12744123

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 10:32 AM MST

Περιγραφή

Host Quercus turbinella; apical gall

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 03:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2009 09:40 AM HST

Περιγραφή

The nymphs make these fleshy cup-like galls growing out of ohia twigs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2012 03:38 PM EDT

Περιγραφή

about 8 carpenter ants were swarming over these, each taking a nip as it went by.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 05:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 03:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 05:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samhough315

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 04:40 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flammulated

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 02:57 PM EDT

Περιγραφή

In junipers. Looks a lot like the photo of "Oligotrophus juniperi" in Russo's Plant Galls of the Western United States, but I can't find that species on iNat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 12:10 PM PDT

Περιγραφή

Tiny bud galls on Monterey Cypress. See Russo, Plant Galls of the Western U.S. (2021, pgs. 71-72.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 12:47 PM EDT

Περιγραφή

large cormorant colony

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

susanmf

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 08:00 AM PDT

Περιγραφή

Host is Catclaw Acacia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanmf

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 06:25 AM PDT

Περιγραφή

On a Catclaw Acacia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanmf

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 06:47 AM PDT

Περιγραφή

Host is Catclaw Acacia

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2015 11:58 AM EDT

Ετικέτες