Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 02:47 PM EDT

Περιγραφή

on a piece of rotten wood in very wet (normally submerged) habitat.

Several individuals, superficially resembling miniature Lasiosphaeria ovina. Sporodochia pale gray, less than 0.5mm in width, scattered, conidial mass surrounded by an arachnoid net of small thin, dichotomously branched pale to brown hyphae. Conidiogenous cells containing many relatively long denticle, often in quick succession on the conidiogenous cell. Conidiogenous cells are hyaline

Conidia are aseptate, smooth, without appendages or visible sheets, somewhat allantoid and hyaline, they measure 6.5 - 9.5 X 2-2.5 µm.

Because of the arachnoid net surrounding the conidial mass and the conidia that are produced on denticles, the genus neta is the likely. Amongst the species, N. lignicola is easily reached using Castañeda and Heredia key (Mycotaxon 76: 132). N. tropicalis is also similar but have much more allantoid conidia.

also compare with N. patuxentica as seen here : https://www.inaturalist.org/observations/94171469

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beachjoel

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beachjoel

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 01:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο Falco columbarius

Παρατηρητής

sthorsell

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 07:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sthorsell

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 03:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 03:38 PM AEST

Περιγραφή

not a slime-mould so presumably an Asco of some sort

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sthorsell

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 08:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι Silene vulgaris

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 07:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 07:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 04:18 PM EDT

Περιγραφή

reared by a friend of mine from a wild Caterpillar, emerged on the 5 June 2020.

I asked her permission to use the picture of the Caterpillar to complement this observation.