Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericgon

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022

Περιγραφή

Lantern flies,Pejabat TRCA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonelytripper

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:23 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamynweil

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:09 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcel-silvius

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 04:27 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyww

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 11:36 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamynweil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 07:15 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamynweil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 11:15 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james-patrick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:35 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jungle_johnny

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 09:59 ΠΜ +08

Τόπος

Lumapas, Brunei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aditiya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 08:31 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamynweil

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:55 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siadawn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 10:45 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floatingkittem

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:32 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenhillsumatra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2011 10:54 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laufamily

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2009 09:37 ΠΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tew_angkanensis

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:30 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyosapir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2017 11:00 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fathurohmah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 02:43 ΜΜ WITA

Περιγραφή

Can someone help me to identify this species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fathurohmah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 08:54 ΜΜ WITA

Περιγραφή

Found this species in Prevab Junggle Trek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 08:37 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 05:51 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinotto_chena

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 02:47 ΜΜ +0545

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_aditya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 09:45 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rqy-yong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 10:50 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_dugdale

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 12:24 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkn123

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022

Τόπος

Kachin State (Google, OSM)

Περιγραφή

Photographed by Khant Ahker Kyaw
From WOM group

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yusnita_binti_dolah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 01:25 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basu_dev_neupane

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 10:09 ΠΜ +0545

Περιγραφή

Insect

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentromera

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 07:54 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pizzamurderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 12:57 ΜΜ +08

Περιγραφή

On trunk of Carallia brachiata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 08:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2013 03:01 ΜΜ IST

Περιγραφή

Getting a steady photo of this Planthopper was a great challenge, as it never stopped for a moment. It moves backwards, side-wards and again some 6-7 steps backwards and 3-4 forwards. It appears as though it is dancing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2014 02:24 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

napasorn_chw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:49 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim1365

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 12:02 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiyagu_selvaraj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 10:07 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 07:58 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tovb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 10:06 ΠΜ +08

Περιγραφή

Derbidae with spiky antenna
Davadanda?

Thanks Wongun for suggesting:
"How about Kaha? The Distant's figure (1906) of Devadanda pectinata (=Kaha pectinata) shows a similar antennal structure."

Thanks delphax for the link:
https://www.biodiversitylibrary.org/page/12704797
(See last pic reference of the link)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simbason

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 08:55 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soonprinceton

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 06:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandgodon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:21 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymr1230

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 04:16 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quadrangularis

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 06:07 ΜΜ +07

Τόπος

Tambon Phon Sung (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2017 08:24 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2014 08:32 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshvalke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2011 02:43 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sumitisaharan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 02:26 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajiv238

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 02:24 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandgodon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:52 ΠΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jungle_johnny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 02:50 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbytsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 08:16 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saichon

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 08:51 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 08:53 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 12:25 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2016 07:21 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 09:04 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

disteira

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pratikk

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 09:18 ΠΜ IST

Τόπος

Belgaum (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkrs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niran_anurakpongsathorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022

Περιγραφή

An insect found on a tree trunk when night watching in National Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanath_ramesh_manimoole

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peachies9

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 02:55 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chen_gim_choon

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 12:18 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robhutchinson

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 10:21 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robhutchinson

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 01:43 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parinyaherp

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 11:00 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tovb

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Chumphon, TH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutiararaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 10:11 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 07:56 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arpitha_j

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:34 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:40 ΜΜ PST

Περιγραφή

Saw total of 3 on the same tree trunk, and coming back on the trail, tried to take more pics, one flew off and was able to take pics of it with the wings opened.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamynweil

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:09 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:43 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athiwu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 09:01 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinaberryhuang

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2005 08:03 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinaberryhuang

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2007 08:35 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinaberryhuang

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2013 10:45 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamynweil

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 09:45 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goong2

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 02:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arpitha_j

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 04:41 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 06:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrapia

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 06:47 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lam54

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022

Περιγραφή

I found this type ok butterfly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puspak_roy

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 04:11 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltynutella

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 06:45 ΠΜ UTC

Περιγραφή

It was moving to avoid eye contact with human. I saw it when it moves and took a photo of it. I didnt realised it is a rare one. I suspected it to be longan lanternfly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014

Τόπος

Langkat, ID-SU, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2009 01:32 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreybragin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:46 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lungchris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 03:09 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 09:52 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssw-burlg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 07:05 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssw-burlg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 05:08 ΜΜ +07

Περιγραφή

This species has developed wings, this observation shows a subadult individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnon2

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 09:46 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyharmsen

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 05:04 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 12:40 ΜΜ WIB

Περιγραφή

Size : 35mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:13 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 09:57 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 11:45 ΠΜ +0530

Τόπος

Ampara, Sri Lanka (Google, OSM)