Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2013 04:02 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterallenbds

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 11:19 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

mariapapadelli

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 03:56 PM CEST

Τόπος

London E3, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvester_k

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 02:43 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορυδαλλός (Οικογένεια Alaudidae)

Παρατηρητής

frandelgado

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 10:53 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

antondeswardt

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 01:10 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis)

Παρατηρητής

calum_mclennan

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 11:46 AM BST

Τόπος

Southport, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

forestru

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 10:08 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharon490

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 11:06 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

jray125

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 10:00 AM BST

Τόπος

Surrey (Google, OSM)

Περιγραφή

Sorry for terrible photo but am I right in presuming these are buzzards? Riding thermals on the Epsom Downs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

angelinabonzai

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 01:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obeckett647

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 01:29 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizzy

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 03:33 PM CEST