Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

sancabj88

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2012 06:37 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerdingheimoppa

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 02:33 PM PDT

Περιγραφή

Likely a Gulf Fritillary, but unsure.