Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2010 02:16 PM MSD

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egoshina

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2016 12:30 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

tsvetasheva

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 07:17 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:13 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mariya_marenina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 06:37 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 10:17 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronika_kotlyarova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 02:24 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όφρυς (Γένος Ophrys)

Παρατηρητής

oddbird88

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 07:17 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:37 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ninacourlee

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 12:27 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evysotsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 03:51 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsvetasheva

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:35 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_vedrova

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 07:46 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_galkina

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 09:26 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arina_yuminova

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:30 PM +04

Περιγραφή

Пустырь, брошены доски - дорожка к частному дому. Растёт у дорожки.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerda_new

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 04:53 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυδιά (Γένος Juglans)

Παρατηρητής

llavella

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 06:49 PM MSK

Περιγραφή

Я нашла его плоды

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gushchina_angelina

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 07:20 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evgeny_ananyev

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 12:23 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 01:31 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Irkutsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 11:55 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kareenhlekk

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 04:27 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 02:54 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergei_kazanovsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2010 10:10 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist36862

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 08:50 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξιά (Γένος Fagus)

Παρατηρητής

synoptikos

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 01:50 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:49 PM MSK

Περιγραφή

место указано неверно

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 03:10 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urij777

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 11:18 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 03:41 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:29 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 02:09 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 04:35 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 03:26 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 09:50 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7352

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2010 04:51 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 09:20 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 08:44 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματσίδα (Clematis vitalba)

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 12:25 PM UTC

Περιγραφή

После ледяного дождя

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_efimova

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borisbolshakov

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 12:11 PM +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_efimova

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2013 06:42 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 12:19 PM MSK

Περιγραφή

Lolium prenne x Festuca pratense

Рос вместе с Lolium perenne. Второго родителя не видно из-за сезона.

В базе этот гибрид пока не перенесен в Lolium s.l.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_teimurov

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2008 01:08 PM MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 02:19 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dionys

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 12:49 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 08:23 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 11:13 AM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 09:54 AM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2019 03:24 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kugusheva_anastasia

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 01:45 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 02:28 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashat

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 12:00 AM PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaumkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2014 03:08 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergegorin

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2014 06:46 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2014 06:21 AM MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borisbolshakov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 05:08 PM +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anton_abushin

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 03:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiapopelskaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014 03:34 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiapopelskaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014 02:57 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiapopelskaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014 03:22 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anchel

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 02:45 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuriydanilevsky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 11:31 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

alopecurus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 11:58 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist6383

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 12:21 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tirskikh_r

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020

Τόπος

Байкал (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist35399

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 02:25 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexopalev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 09:07 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinabobyleva

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 04:55 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 04:36 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 03:41 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 06:21 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinabobyleva

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 05:43 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_pismarkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2010 01:47 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aeroself

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2008 04:22 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_teimurov

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2008 01:33 PM MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

repta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 06:22 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 01:06 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 12:11 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 05:11 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist35399

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 01:26 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 07:33 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 05:52 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirpenzyak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 03:49 PM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadya_n

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 01:57 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 03:09 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 09:46 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdchuvashia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 12:53 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrrite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 04:05 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπαρούνα (Γένος Papaver)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 10:10 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krestov

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 05:08 PM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίγα Σιβηρίας (Capra sibirica)

Παρατηρητής

yuliad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 01:21 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siburhan

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 01:55 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia_gamova

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2008 12:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 09:57 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriyagolub5

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 04:41 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirillkorznikov

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 05:22 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lex_deineko

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 06:26 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrrite

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 02:04 PM +08