Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 08:42 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 10:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 10:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Albania (Google, OSM)

Περιγραφή

Day roost in old and partly collapsed bunker

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borisdelahaie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017 09:55 AM CET

Τόπος

Mirbat, Oman (Google, OSM)