Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeslinger

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 06:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boris168

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 04:01 ΜΜ +12

Περιγραφή

Specimen compared with material from Australian National Insect Collection, Canberra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harveyperkins

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 08:27 ΜΜ AEDT

Τόπος

Norfolk Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 08:08 ΠΜ AEST

Τόπος

Candlenut (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:17 ΠΜ +11

Περιγραφή

Found on Abutilon Julianae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenwallace

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2017 02:27 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenwallace

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2018 05:59 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscott

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2014 12:02 ΠΜ +1130

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscott

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 11:21 ΠΜ +11

Περιγραφή

Found on avocado flowers at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:56 ΜΜ +1030

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zigmach

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 10:26 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianhutton

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 06:18 ΜΜ +1030

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianhutton

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 05:31 ΜΜ +1030

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 06:10 ΜΜ +1030

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnrclawrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 08:56 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 04:13 ΜΜ +1030

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:57 ΠΜ +1030

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:24 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Came inside boxes from overseas. I handed them to my boss and recommended they contact MPI. Hopefully they will

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 02:48 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 09:05 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

mscott

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 03:58 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscott

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 11:52 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 12:12 ΜΜ +11

Περιγραφή

Host plant Baloghia inophylla.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amelia432

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 03:38 ΜΜ AEST

Τόπος

149 Acacia Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Sitting on a paper daisy plant, adjacent to a hardenbergia violacea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 11:36 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Oedemeridae, on stressed Hoop Pine

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 09:58 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claasdamken

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022

Περιγραφή

litter sample under Carmichaelia shrubs
site 10 a

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claasdamken

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 01:58 ΜΜ NZST

Περιγραφή

In litter sample under Carmichaelia

Sample ID: 9a

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 03:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

tiny!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 07:09 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Found in dead leaves at base of flax. Scale bar=1mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huhu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 03:50 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Maybe Hybolasius vegetus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 09:18 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 04:59 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 1988

Περιγραφή

Adults in Mason Bay sand dunes with caterpillars feeding on Pimelea lyallii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydneybirding

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 11:50 ΠΜ +11

Περιγραφή

Very small - perhaps 5mm end to end.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 01:21 ΜΜ +1030

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hutan123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 04:28 ΜΜ WIT

Περιγραφή

Mature beetle found alive in decaying guava wood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaschf

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 01:28 ΜΜ NZST

Τόπος

Opua, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmwhitington

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 11:29 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

February 2020 malaise trap collection

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgorta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 03:14 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 09:18 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 05:06 ΜΜ AEST

Περιγραφή

? beneath bark on fallen Hoop Pine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasntk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 08:20 ΜΜ NZDT

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreidnz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 08:55 ΠΜ NZDT

Τόπος

Okura (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022

Περιγραφή

Malaise trap; Short tussocks, long tussocks, moss, lichen, Pilosella officinarum, exotic grasses

ID confirmed by Dan Bickel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 12:01 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgautschi

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:07 ΜΜ +11

Τόπος

Norfolk Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 09:50 ΜΜ +11

Τόπος

Norfolk Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amybuckner

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 04:32 ΜΜ +12

Περιγραφή

Garden plant in main street.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)

Παρατηρητής

susanprior

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 08:05 ΠΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:41 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitexlucens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 02:24 ΜΜ +13

Περιγραφή

Forensic entomology. Caught in the cabin air filter of a car imported from Australia to Auckland. It could have been sitting around in both places for a while.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 12:01 ΜΜ AEST

Περιγραφή

@jtweed enormous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yun98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 12:13 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 12:02 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023

Περιγραφή

10 mm

cf. G. tuberculata (male)

The male has never been formally described. This specimen conforms to the female description on several points.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022

Περιγραφή

Caught by James Tweed

5.1 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022

Περιγραφή

Caught by James Tweed

4.75 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022

Περιγραφή

Caught by James Tweed

4.7 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022

Περιγραφή

Caught by James Tweed

3 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022

Περιγραφή

Caught by James Tweed

4.8 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022

Περιγραφή

Caught by James Tweed.

a novel species; 5.8 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 02:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:30 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petaimmaca68

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 11:01 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

ID computer suggestion. This one landed on track looking half dead but resumed normal stance during photo shoot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 01:02 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasockhill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 11:00 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017

Τόπος

Mount Messenger (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2009

Περιγραφή

1mm scale bar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyjewell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 06:30 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Female beneath small rotten log in beech forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 06:54 ΠΜ -04

Περιγραφή

15-20 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmcmillan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2014 09:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_lapere

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 10:07 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greyone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 11:58 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

1 image is of it alive + on a wall, the other image of it dead + point-mounted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2012

Περιγραφή

Possibly genus Idiohelina ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 01:34 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2017 11:25 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Muscoidea: Muscidae: Idiohelina sp. ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019

Περιγραφή

female, 8 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 11:09 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Taunton Terrace Reserve, Blockhouse Bay, Auckland. Coastal forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 04:20 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

splish

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Dunedin, NZ-OT, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeantzmitchell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018

Τόπος

Cornwall, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 01:44 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 09:30 ΠΜ +12

Περιγραφή

On Lantana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 11:23 ΠΜ +12

Τόπος

Norfolk Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on mushroom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 04:16 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 01:09 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 11:05 ΜΜ +12

Τόπος

Mount Pitt (Google, OSM)

Περιγραφή

Very hard to take photos of. About 1mm in length, moving relatively fast..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 09:48 ΠΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 04:39 ΜΜ +12

Τόπος

Norfolk Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:20 ΜΜ +12

Περιγραφή

Tentative ID.
Body size (without antennae) about 3mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 08:23 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021

Περιγραφή

5.5 mm

caught by James Tweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyjwhite

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 08:57 ΜΜ NZST

Περιγραφή

No scale in photo, but this insects body would have been about 2cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 07:48 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Guess

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenmita

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 11:36 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Parasitised with a fungus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petaimmaca68

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 12:53 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

The beetle, about 18 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 02:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Synnemata: arising from whole host, erect, cylindrical, tapering to a pointed tip, greyish white, 0.8-1.9x0.2-4.2 mm. Hyphae hyaline, smooth (?), septate, averaging 3 um. Conidiopohores greenish-white to pale green; conidial head wedge-shaped, hemispherical, arising from a swollen vesicle (8.5-13.3x6.7-7.2). Metulae: broadly cylindric-obovoid, 7.9-9.5x3-3.6. Philiades: narrowly clavate to subcylindrical, smooth, hyaline, 8.4-10.2x2.5-3.9. Conidia: bacilliform, sometimes ellipsoidal, 3.8-5.3 x 1.2-2.2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_t_ruehr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 08:31 ΜΜ CET

Περιγραφή

PR_1248;AUS_148