Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 03:49 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 03:52 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 06:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Treated, with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 04:18 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotterh

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 09:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Causing white rot of hardwood branch.
Globose end cells and clamps present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

hpoutdoors

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 09:40 ΠΜ EDT