Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorib2

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 09:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feidlera

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atoegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 02:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrcagle

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 09:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rostamam

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 03:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodcocky

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 12:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 01:57 PM EDT

Περιγραφή

Unless Horace's can be this dark...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 12:28 PM EDT

Περιγραφή

uploading this to be able to refer back to photo as a teaching tool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stripey

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 08:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 12:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjhwildlife

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bria_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 11:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asharibk

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019

Τόπος

liberty state park (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw a butterfly on a flower in the park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpviolette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 02:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)

Παρατηρητής

erika0616

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019

Τόπος

Harrison, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy73

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 11:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy73

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 12:14 PM EDT

Τόπος

Goshen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 12:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthabean

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 02:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindawiddop

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 10:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

barbarasalz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 10:06 AM EDT

Τόπος

South Orange (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james5

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiebooks

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 11:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzanne11

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 12:03 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

lynnv22205

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 12:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

lynnv22205

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 12:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 01:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnavia

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 11:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnavia

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 11:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 03:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυγωνία (Γένος Polygonia)

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 12:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aazak127

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobroach

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2016 01:29 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jheiser

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 12:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterflyridge

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 03:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrcagle

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 04:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derhennen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2012 06:19 PM EDT

Περιγραφή

Rural backyard with oaks, maples, tuliptree, and Catalpa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelsealynne

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 04:39 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clearwing_moth

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydted

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 03:30 PM EDT

Περιγραφή

I think this is a duskywing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pachips

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 12:36 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 04:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgdesantis

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 04:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsoundsjc

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 12:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerrilea

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 12:09 AM EDT

Περιγραφή

Just saw outside. Clues?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellis

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 01:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bb8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2019 03:51 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladyjanaye

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 05:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgeorge

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 11:55 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgbartsch

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 09:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 01:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonccorbett

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 11:32 AM EDT

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

4 individuals out of ~14 seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2003 03:29 PM -05

Περιγραφή

The left-side individual, with a Cassius Blue from the LRGV for comparison.

I have a theory about IDing this species from Cassius Blue:

Note the arrangement of dark marks underlined in pink:

For Marine, the dark block in the fourth inter-veinal wedge (the wedge labeled with a green "4") is usually in-line with the outer three blocks; this individual Marine has a slight "uptick" in the 3rd inter-veinal block just before it meets the 4th, but the 4th inter-veinal block is still mostly in-line with the others.

For Cassius, the 4th inter-veinal block is sharply offset basally such that its upper/outer corner touches (or is separated from) the inner/lower corner of the 3rd inter-venial block.

I have been checking this feature for many years, and I feel that it is a very reliable means of distinguishing between the two taxa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amieesteves

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 07:57 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdegennaro

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 09:50 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisef

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 11:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυγωνία (Γένος Polygonia)

Παρατηρητής

mcartler

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 01:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanliang

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 03:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margarita13

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 02:15 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsimmons

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 09:37 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 12:43 PM EDT

Περιγραφή

VA herpetology society survey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrcagle

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2008 09:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill-blauvelt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 01:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 07:45 AM HST