Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

bobermay

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2017 05:28 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgorcik

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 07:07 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

chemistree

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 06:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

bnagorka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2019 12:56 PM CST

Περιγραφή

Caye Caulker

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavellperez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2017 10:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) heather_smith.
Habitat - Near a natural water source
How many? - 1
Additional comments? - australian pelican
Nest present - No
Behavior - Resting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Περιγραφή

Sighting and photos (c) julia_brotherton.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinagute

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 10:25 AM CDT