Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikookin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 10:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 02:08 PM EDT

Περιγραφή

Used the Nomada Key on Discoverlife.org. I have believe to narrowed this individual down to either N. florilega, N. depressa, or N. composita. Seen parasitizing Andrena bradleyi broods.