Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 10:16 AM EDT

Περιγραφή

LepiLED light trap. Tentative ID but seems like a good match for this one (and none of the other Agonopteryx known from Canada):

http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=856

Kyle Johnson collected a specimen from Mackinac Co (MI) in a similar habitat on Sept. 18, 2018.

"sand dune ridges/wetland swales with scattered Larix-Pinus-Thuja-Picea-Betula woodland groves."

https://www.gbif.org/occurrence/2275095059

Perhaps a Canadian first?
@mhking?


[Sept 9, 2021 edit: Kyle Johnson commented:

'sure looks like it to me. Agonopterix lythrella is similar size and pattern (and flies around the same time), but with a distinct dark reddish cast.

Wow, surprising that is new to Canada, given collection efforts on Manitoulin Island and other places. Shows how much we don't know! I've taken it in a few other northern Michigan locations as well, in addition to Mackinac. Co. Should be sought elsewhere in Ontario, esp. near the border with Michigan.

Kyle]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 01:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markread

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017 07:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Kenora, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 11:53 AM EDT

Περιγραφή

Gelechiidae. Photographed at Hudgin-Rose Property, Prince Edward County, Ontario on 21 July 2019. Small (TL about 5-6mm) and with a rather distinctive FW pattern and largely white head. However, in spite of trying quite hard I cannot place this one...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 10:17 PM EDT

Περιγραφή

Gelechiidae. Photographed in Toronto, Ontario on 30 July 2018. Rather small with a TL of about 5-6mm. Conspicuously patterned, but I cannot find a match for it yet...

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 02:21 PM EDT

Περιγραφή

On e-Butterfly: EB-C43954/EB-169197.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Exyra fax

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

At light. Known to breed in nearby calcareous fen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bond_with_nature

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:25 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 12:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Two in LepiLED trap in mature jack pine stand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On white oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison10

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 11:59 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 10:37 PM EDT

Περιγραφή

If ID is correct, and it seems pretty certain, this would be a first record for Canada. It is not shown on either MPG, BugGuide or iNat as occurring in Canada, although it does occur in Ohio.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sneak-e

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:49 AM EDT

Περιγραφή

First Canadian record of family/species, Epipyropidae/Fulgoraecia exigua.

Found Acanalonia conica with white growth on side of abdomen. I thought it was a fungus but it is actually a fuzzy looking caterpillar/larva, feeding on the planthopper.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basilconlin

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 06:59 PM CDT

Περιγραφή

dozens of individuals swarming, flying around and staying close to Sorghastrum nutans.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 08:29 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 11:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelretter

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Santander, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_macneal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 11:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurr1225

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 08:01 AM CDT