Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottward

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 05:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilleeck

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 03:16 PM EDT

Τόπος

Milton, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebsessa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petekleinhenz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_teyler

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Μανόλια (Magnolia acuminata)

Παρατηρητής

jtalbert04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 09:09 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tango3

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tango3

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Asimina tetramera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guerillafarmer99

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2013 09:32 AM EDT

Τόπος

lake manatee (Google, OSM)

Περιγραφή

Jason Sharp;
Lake Manatee State Park, Manatee County, Florida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_billings

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 12:24 PM EDT

Τόπος

Jesup, GA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

maybe Lycopodiella prostrata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2015 02:23 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zebakers

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 08:31 AM CDT

Τόπος

Montevallo, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Agkistrodon piscivorus piscivorus (Northern Cottonmouth) found at 0831 CST coiled up among undergrowth between gravel parking area and Cahaba River (photo 2). Captured for measurements and photos. Minimal musk, relatively docile. 30” to tail tip, 25” to cloaca. Released into brush beside river. Weather: sunny, 77deg F, 90% hum, 30.1” Hg & rising, no appreciable precipitation in >24hrs, possible stray showers in afternoon forecast, night prior had a 1.7% crescent/new moon. Adjacent Terrain: thin strip of hardwood bottom flanking river, abutted by mature pine stand going up hillside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoop42

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 03:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In Broxton Rocks Preserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 04:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacxii

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 10:54 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoop42

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 12:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopedefiant

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katieannedineen

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 04:38 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katieannedineen

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 04:18 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 04:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dburridge

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glsasser

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 03:06 PM CDT

Περιγραφή

comparison — Eriocaulon texense rosettes on the left, Lachnocaulon digynum rosettes on the right

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toxmace

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 11:00 AM EDT

Περιγραφή

Find of the day!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

westontesto

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 05:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mafic glade, known location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenbarr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 10:54 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinesnake

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 05:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwetterer

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matts21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Young of year. Found on road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matts21

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iris fulva

Παρατηρητής

mccandrea

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 07:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark1503

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 12:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 08:06 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 01:59 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_teyler

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 06:52 PM CDT

Τόπος

Navarre, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinbridges

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Obscuring location not because of the Carex turgescens being rare, but of the photos I am going to add of the habitat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lycophyte

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 11:41 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefairybogmother

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petekleinhenz

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 01:57 PM EDT