Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briandasoto1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 10:27 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_monter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:51 ΠΜ CST

Περιγραφή

Haciéndole honor a su nombre

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανοπάρουλα (Setophaga striata)

Παρατηρητής

miguel-mejias1987

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 10:23 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Common fall migrant to Bermuda.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel-mejias1987

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:17 ΠΜ ADT

Τόπος

Smith's, Bermuda (Google, OSM)

Περιγραφή

Frequent but uncommon visitor to the island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majoag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mexfantmaravilloso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 10:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_garza_tobon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 12:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabomagsan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_monter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Campeche, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mexfantmaravilloso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 01:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertopuga

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 09:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 10:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 08:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conycondor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 08:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 10:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 10:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 11:04 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conycondor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 08:15 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 09:11 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάρουλα Του Ουίλσον (Cardellina pusilla)

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 07:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Πάρουλα (Cardellina canadensis)

Παρατηρητής

miguel-mejias1987

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 09:33 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Frequent but scarce visitor to the island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 08:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edjoy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 03:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Παρατηρητής

edjoy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelmata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

adan-camacho-marquez

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikatwell

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikatwell

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Quintana Roo, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikatwell

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 11:43 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_mexican_violetear

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 07:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 07:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresebastian

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 08:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresebastian

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 10:03 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtshaw80

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2011 09:55 ΠΜ HST

Περιγραφή

female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Guerrero, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 07:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 07:29 ΠΜ CST

Περιγραφή

Netted, photographed, and promptly released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 07:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_mexican_violetear

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 10:03 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 05:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 07:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 08:16 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 04:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Πάρουλα (Cardellina rubra)

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 08:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 03:49 ΜΜ CST

Περιγραφή

En foto 2 con polluelo de Zanate
En fotos 3 y 4 hostigada por Tiranos y en foto 5, un par

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 02:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 06:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 10:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos)

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 07:35 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 11:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_mexican_violetear

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 08:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 08:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 06:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 07:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 07:59 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 08:15 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 08:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 08:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 08:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

the_mexican_violetear

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:38 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

the_mexican_violetear

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 09:20 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 12:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:45 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:41 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 11:01 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 07:38 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 08:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 05:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 06:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 09:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 09:27 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραβδωτή Πάρουλα (Setophaga magnolia)

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 10:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo_marron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 04:04 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

adnerbaves

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 06:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_mexican_violetear

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 09:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 02:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 11:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_mexican_violetear

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 09:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranzacat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 08:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata)

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:26 ΠΜ CST

Περιγραφή

Plumaje, ubicación y comportamiento compatibles con individuos silvestres