Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 08:16 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 04:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Πάρουλα (Cardellina rubra)

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 08:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 03:49 ΜΜ CST

Περιγραφή

En foto 2 con polluelo de Zanate
En fotos 3 y 4 hostigada por Tiranos y en foto 5, un par

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 02:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 06:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 10:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos)

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 07:35 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 11:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_ernesto_perez-montes

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 08:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 08:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 06:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 07:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 07:59 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 08:15 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 08:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 08:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 08:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

l_ernesto_perez-montes

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:38 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

l_ernesto_perez-montes

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 09:20 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 12:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:45 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:41 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 11:01 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 07:38 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 08:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 05:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 06:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 09:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 09:27 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραβδωτή Πάρουλα (Setophaga magnolia)

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 10:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo_marron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 04:04 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

adnerbaves

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 06:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_ernesto_perez-montes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 09:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 02:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 11:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_ernesto_perez-montes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 09:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranzacat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 08:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata)

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:26 ΠΜ CST

Περιγραφή

Plumaje, ubicación y comportamiento compatibles con individuos silvestres

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranzacat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 08:19 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάρουλα Του Ουίλσον (Cardellina pusilla)

Παρατηρητής

l_ernesto_perez-montes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 05:46 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_ernesto_perez-montes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 05:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_ernesto_perez-montes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 10:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 01:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelostcontrol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 03:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 02:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 07:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 08:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 12:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 10:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 12:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 12:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 12:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 04:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 05:02 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 05:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 07:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 08:08 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 08:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 08:16 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 08:19 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizsosa

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 09:35 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_ernesto_perez-montes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 03:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_ernesto_perez-montes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 03:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

adnerbaves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sansalvadorcuauhtenco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 02:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adnerbaves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlazcmart1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:39 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakshas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Nuevo León, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:30 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresoch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 04:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaiolaldeestrada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 07:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguzman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 01:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

adnerbaves

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisstevens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 11:08 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jartigas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 01:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devymendoza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 04:02 ΜΜ CDT

Τόπος

Toluca (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

isaiolaldeestrada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 03:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo_marron

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 12:49 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo_marron

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 12:49 ΜΜ CST