Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

Παρατηρητής

tom_martin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2010

Τόπος

Oman (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romeldarwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Esta pequeña Salamandrá (Isthmura bellii) fue colectada por Mariela Abarca e identificada por Romel González. La importancia de encontrarla en el medio silvestre en un bosque de Pino-Encino es muy importante en terminos de conservación, ya que estas especies se encuentran en la lista roja en el libro de las especies amenazadas. No conozco otro registro para la zona, por ello se reporta en esta sección.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 02:29 ΜΜ PST

Περιγραφή

Footprints found in a very muddy area of the creekbed. Water just recently dried up and these tracks are about as old as when the puddle dried up. I'm glad and disappointed I found these tracks. Glad because I found out they are in the park and disappointed because I didn't find any.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loriannkayaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2012 01:14 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbarclay

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2012 07:51 ΜΜ CDT

Περιγραφή

About 3 feet long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_kolby

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 01:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2015

Τόπος

GBWMB Sub C (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught by GBHE.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parham_beyhaghi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Khuzestan, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2010

Τόπος

Tanga, TZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Not happy. At Emau Hill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gshugart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2015 09:15 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Redo of a newt observation that I inadvertantly deleted while trying to adjust geoloc tag. Moved it but the original remained. Deleted the new (on Vashon Hwy shoulder) and then both were deleted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcpd_biologist

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2013

Τόπος

Allardale Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Found dead/dessicated near new building site atop hill