Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctiemann16

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Belle Mead, NJ, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a solid fish for sure. Probably my best specimen yet of this species. Only one of them colored up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warmouthkee

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riverrat09

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riverrat09

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 11:09 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurer416

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurer416

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishbruh

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Private property with landowner permission

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riverrat09

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurer416

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 12:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurer416

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 11:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurer416

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctiemann16

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 05:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Anyone good with juvenile clupeidae ID? Hickory Shad and Blueback Herring are the most common here, but I think American Shad and Alewife are possible too. This is the only one I caught with this row of dots, and sadly I don’t have any in-water photos.