Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_moore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 07:18 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todtb

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 01:32 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwaidner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 03:10 PM EST

Περιγραφή

Host: white ash branch on ground. Dimensions: ~35mm across face of larger fan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judymac

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 05:06 PM EDT

Περιγραφή

Rusty brown small mushrooms on wood, Mycena-like, about 1/2" across.
Stem is dark, almost black, at base, and lightens as it goes up the stem, becoming white. Hardwood forest: oak, maple, black cherry mostly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zandermorrison

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 02:43 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjbarry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 02:14 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen165

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 02:44 PM EDT

Τόπος

Kunkletown, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 08:31 AM EST

Περιγραφή

Growing on a heavily decayed fallen branch. Observed by GNA Student Intern Paige Vermeulen. Photos by N. Ritter (Olympus T5 with focus stacking).

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 02:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobby23

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 06:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 02:16 PM EDT

Περιγραφή

Base of a hardwood log, loose, maybe in soil as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcrooks1932

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 04:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelseabotanygeek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2018 12:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 11:54 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trjhsbioblitz

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 08:14 AM EDT

Περιγραφή

Scott C.
Cam M.
Roman C.
Max M.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2018 12:34 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjonesaab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2017 12:41 PM EDT

Περιγραφή

Unsure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

I missed it at its peak!