Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriacaldwell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilldawg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 09:14 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 08:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross_barreto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 12:05 PM EST

Τόπος

Leesburg, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robinzs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 10:52 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanshebs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 11:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 12:51 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 01:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claggy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:47 AM EST

Περιγραφή

Petiole 1-11(-14) mm long; leaf blade mostly 0.5-13 cm long, the margin usually plane; corolla lobes mostly white, with 2 lateral segments; mature fruit purple, 3-13 mm long; seeds 3-12 mm long.

Mature stems with thorns and/or short shoots, the short shoots sometimes with pseudowhorled leaves; leaf blades rounded to rounded-acute at the apex (or often acute-acuminate in S. lycioides); inflorescence nodes usually well-spaced, the inflorescences not touching or occasionally somewhat overlapping; ovary pubescent.

Stem and leaves not glaucous; leaf blade midvein mostly straight and distinct to the tip, reticulate venation generally apparent (unless obscured by pubescence), the upper surface without spicules.

Leaf blade underside lustrous with dense pubescence, the green color of the blade surface not apparent.

Young stems densely pubescent, the stem bark dark brown, red-brown, to purple-gray; mature leaf blade underside with red-brown trichomes (sometimes silvery white and only slightly tawny on young leaves), some villous or ascending; pedicels 6-12 mm long

Sideroxylon tenax.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulknoepfler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 10:57 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First instar "hatchling" on Swamp Milkweed (Asclepias incarnata). Eggshell at 10 o'clock to cat. It is suspected this cat is munching on the fine pubescence of the leaf stem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eriogonumla

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 09:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 04:35 PM EDT

Περιγραφή

Danaus plexippus—Copper Marsh Conservation Area, Lancaster, Ontario, Canada. Conservation Status: imperiled (S2N,S4B) in Ontario, CA (NatureServe).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 12:55 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 07:56 AM EDT

Περιγραφή

Metallic green, 2-3mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilec88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 05:09 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plaporte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 02:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddpatterson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_moore

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 04:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thorrune

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 03:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

courtney406

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 05:08 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cissys

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 01:26 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daygibson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 03:36 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daygibson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison156

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

México, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autrpy

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 05:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autrpy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 02:44 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevestevens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 08:33 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbelitz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:01 PM EDT

Τόπος

Newberry, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autrpy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 10:41 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar_almeda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Τόπος

Nuevo León, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

con dedicación especial a mi chaparrita, Cristina A Moreno, que me recordó sacar la cámara

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

thundershot

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 04:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

thundershot

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 07:24 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

davidclegg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:49 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2014 03:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codyhough

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2009

Περιγραφή

Found on milkweed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 06:37 PM EDT

Περιγραφή

Wonderfully ancient, centuries old sand live oak, ca. 28" dbh

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

folini

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry-heronema

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2016 06:53 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbelshee

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 07:12 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upchuck

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:32 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry-heronema

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 10:32 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awburck

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 09:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 12:20 PM PST

Περιγραφή

Z. parryi is pretty abundant on this south facing toe slope. Currently all the plants are covered in flowers, giving the greenish yellow hue and a strong sweet fragrance in the air.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanmf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 09:36 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrohani

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 12:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 03:09 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwbarrows

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 12:58 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Περιγραφή

Monarch butterfly (danaus plexippus, MWTAG.ORG tag number ‘ACJU 064’) nectaring on California Cruicillo (pseudoziziphus parryi) imported into the Lake Wales Ridge from the California Chaparral as an ornamental and/or fruit crop root stock in the late 1800s or early 1900s. The largest known specimen should indicate one of the original attempts of California Crucillo, aka Wild Plum, aka Parry's Jujube. This could be found most likely at Bok Gardens, known for installation of ornamentals from across the globe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megrousher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 07:58 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021

Τόπος

Healy, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Thousands circling this valley. I'm guessing they're gaining altitude before crossing the mountains.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreytkachev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:19 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 04:58 PM CDT

Περιγραφή

One of several dozen individuals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmollenhauer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:22 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a sunny hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I haven't seen this species in 12 years. Unfortunately, only 1 plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjkauffman

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing along a dirt roadside at the edge of a dense mixed forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miranda75

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyljohnson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2012 12:32 PM EST

Περιγραφή

Tosohatchee Wildlife Management Area, Orange County, FL, November 2012. Species account: www.butterfliesandmoths.org/species/Eurema-daira

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2012 12:28 PM EST

Περιγραφή

Tosohatchee Wildlife Management Area, Orange County, FL, December 2012.
Published in a Smithsonian blog about Bioblitz: www.e-torch.org/2013/04/puttin-on-the-blitz-the-bioblitz/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2014 12:30 PM EST

Περιγραφή

Chuluota Wilderness Area, Seminole County, FL, November 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettbudach

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laplante

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 05:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svremedy1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021

Τόπος

Winter Haven (Google, OSM)

Περιγραφή

Wild monarch laid eggs on giant Milkweed. I thought I had seen eggs on this Milkweed & this proves it. Grain of rice for size.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

alese_deanda

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 04:39 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 12:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laplante

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 08:18 AM CDT

Τόπος

Quincy, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizholland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 02:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridabutterflygirl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021

Τόπος

Florida (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 03:35 PM EDT

Τόπος

Poinciana, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizholland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 03:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debdee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 12:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpgibson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 09:19 AM EDT

Περιγραφή

On Seymeria pectinata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 08:08 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marylusk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 09:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganzero

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:34 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk321

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarasota_manatee_ecoflora_sean

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 11:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbryanames

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

megrousher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 08:03 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suebolger

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 06:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvnna

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:48 PM EDT

Περιγραφή

I know they like to aggregate but this is the biggest clump of atalas I’ve ever seen😂

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prescottonian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 12:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prescottonian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 12:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyjmorrissey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2016 01:09 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alblueheron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2012 05:56 PM EST

Περιγραφή

A courting pair - the pictures were taken over a 15 second period of time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconkimberly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Smallest neighborhood juvenile was out today!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconkimberly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed the new juvenile making the burrow bigger today. New markers are working well and the burrow and apron were not mowed over by HOA landscaping this week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrinanoland

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjthorn01

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoflora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:53 AM EDT

Τόπος

Live Oak (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:50 PM EDT