Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:04 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Slovenia (Google, OSM)

Περιγραφή

found by C. Berg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doumh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 04:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Dry, nutrient poor hummock far above the water table. 1 hanging branch. Highly oceanic bog.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doumh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:50 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doumh

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 02:15 ΜΜ CEST

Περιγραφή

First picture is convex above and concave below. Second picture is concave. Longer and larger pores in the end of the branch leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:01 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwin_pteridophilos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:12 ΜΜ CEST

Περιγραφή

I do assume this is Dryopteris remota upon the leaves' shape and darkened stipe base of pinnae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ch_berg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:34 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juha_hellstrom

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:42 ΠΜ EEST

Τόπος

95225 Simo, Suomi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juha_hellstrom

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:28 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juha_hellstrom

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:00 ΠΜ EEST

Τόπος

95225 Simo, Suomi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 08:42 ΠΜ CEST

Τόπος

Målselv, Norwegen (Google, OSM)

Περιγραφή

tested under microscope, sample in herbarium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 11:21 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 11:21 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 09:37 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 07:20 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Verdacht auf columbiana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 02:54 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023

Περιγραφή

auf kalkreicher Erde unter Felsüberhängen auf 1750m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alrumpel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 09:14 ΜΜ CET

Περιγραφή

on damp limestone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 10:32 ΠΜ BST

Περιγραφή

Base of wet rock face. Quite frequent along the track.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 09:41 ΠΜ CEST

Τόπος

Målselv, Norwegen (Google, OSM)

Περιγραφή

checked under microscope, smaple in herbarium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:02 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 10:14 ΠΜ SAST

Περιγραφή

On path margin. Leaf margins recurved.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 10:15 ΠΜ SAST

Περιγραφή

On path margin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjellmsarre

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2013 11:29 ΠΜ CEST

Περιγραφή

On riverbank, flood-zone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kasvutar

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 09:34 ΜΜ +03

Τόπος

Hammerfest, Norja (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie_evankow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 11:57 ΜΜ CEST

Τόπος

Målselv, Norwegen (Google, OSM)

Περιγραφή

In dark gaps in a shadow rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doumh

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 12:30 ΜΜ CEST

Τόπος

4588 Kvås, Norway (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doumh

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 10:00 ΠΜ CEST

Τόπος

4588 Kvås, Norway (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 02:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kr_greinwald

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 03:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 02:28 ΜΜ CEST

Τόπος

Davos, Schweiz (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 11:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 02:27 ΜΜ SAST

Περιγραφή

On moss beside path; coastal, shaded.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:40 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Abundant on soil near ravine car park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfly123

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfly123

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:40 ΜΜ CET

Περιγραφή

Lichen with a fungus ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 09:12 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 10:30 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 11:35 ΠΜ CEST

Τόπος

Alta, Norwegen (Google, OSM)

Περιγραφή

cliff of intermediate rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 08:57 ΠΜ CEST

Τόπος

Målselv, Norwegen (Google, OSM)

Περιγραφή

checked under microscope, smaple in herbarium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 08:15 ΠΜ CEST

Τόπος

Målselv, Norwegen (Google, OSM)

Περιγραφή

Tested under microscope,
sample in herbarium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 08:15 ΠΜ CEST

Τόπος

Målselv, Norwegen (Google, OSM)

Περιγραφή

Tested under microscope,
sample in herbarium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudineahpeng

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:06 ΜΜ +04

Περιγραφή

Humicolous, under Érica reunionensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudineahpeng

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:27 ΜΜ +04

Περιγραφή

On humicolous rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudineahpeng

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 11:44 ΠΜ +04

Περιγραφή

On Humus, side of the trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudineahpeng

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 11:21 ΠΜ +04

Περιγραφή

Epiphytic in cloud forest, near creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrin_simon

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 02:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 01:50 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Basenreiche kalte Quellflur mit Campylium stellatum, Scrpidium cossonii, drosera rotundifolia und Carex demissa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Brandenburg, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

Vier sterile Pfl.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 08:27 ΠΜ CEST

Περιγραφή

In einer Schlenke im Hochmoor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 02:43 ΜΜ CEST

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai_schablewski

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 02:05 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikomaxbrunken

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 01:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_sterler

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 03:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 02:38 ΜΜ CEST

Περιγραφή

mit gefüllten Blüten

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mftasp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrin_simon

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 12:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samx

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 06:03 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai_schablewski

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:06 ΜΜ CEST

Περιγραφή

with at least three different Cladonia species growing nearby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 06:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrin_simon

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:49 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodonrw

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 03:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berndhaynold

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

Am locus classicus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:41 ΜΜ CEST

Περιγραφή

cf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai_schablewski

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 03:55 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 02:26 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berndhaynold

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiloscyphus

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 09:33 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 01:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alrumpel

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

Mannia triandra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai_schablewski

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 04:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 03:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:14 ΜΜ CEST

Τόπος

Weiz, Österreich (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai_schablewski

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 01:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:26 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 03:07 ΜΜ CEST

Περιγραφή

with Syntrichia latifolia, S. papillosa and S. ruralis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogug

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joluca

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:00 ΜΜ CET

Περιγραφή

On slate slope, 360m alt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:36 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berndhaynold

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2008 10:31 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 05:15 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Hybrid viride/trichomanes?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 01:50 ΜΜ CEST