Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 11:36 AM +13

Τόπος

7077, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυσητήρας (Physeter macrocephalus)

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

An individual named Manu, we were told.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 06:31 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shona_t

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

1) with blue spot (right leg)
2) without blue spot (left leg)
".. spots on the femur only gain a blue colour for this defensive stance (Sharell, 1982)."
http://www.canterburynature.org/species/lincoln_essays/nzmantis.php
Within 1 meter of 3 ootheca in Tag 'mantis on plum' May 16. Male dies after mating, female dies after laying eggs?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 01:14 PM NZDT

Περιγραφή

1m high mound along side of railtrail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 06:19 PM NZST

Περιγραφή

This is the same patch that @alice_shanks discovered this month at the base of Hackthorne Road. I stopped to get some closer photos. I've not seen this anywhere else in the city, yet, and I'm looking now.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2013 08:37 AM NZDT

Περιγραφή

One wild plant in flower down our shared driveway.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018

Περιγραφή

Common herb in open sites within a kahikatea (Dacrycarpus dacrydioides) / totara (Podocarpus totara var. totara) forest remnant.

Stamens 0.8-1.0 mm long, fruits immature but all seen with strongly reflexed calyces, calyces narrow, fruits containing stone cells.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbutt

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 03:15 PM NZDT

Περιγραφή

A specimen has been accessioned at Allan Herbarium. Record number CHR 646066

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 02:28 PM NZDT

Περιγραφή

Three stages of development

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiasteel

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2017 05:07 PM NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπέλο Της Μάγισσας (Hygrocybe conica)

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 03:13 PM NZDT

Περιγραφή

Hygrocybe conica, growing in lawn, garden. Note third picture shows moss present under grass.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiasteel

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2017 05:12 PM NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbutt

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2017 09:42 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2014 07:20 PM NZDT