Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2016

Περιγραφή

Locally common on damp silt on margins of artificial wetlands created for kaki (Himanotopus novae-zelandiae) management. growing with Glossostigma elatinoides, G. diandrum, Centipeda aotearoana, Limosella lineata, Myriophyllum triphyllum, Riccia cavernosa (see http://naturewatch.org.nz/observations/2722895) and Dysphania pusilla.

Heavily flowering - but flowers not evident as these are present beneath the stems buried into the silt.

Voucher collected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 04:03 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveattwood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2013

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

The highly localised Ngakawau Celmisia was in abundant flower on my walk through the Ngakawau Gorge on the Charming Creek walkway. Banks of this gorge specialist were overhanging the track and creating quite a display

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegosden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjgraham

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 12:47 PM NZST

Περιγραφή

Follow up to this observation, now fully opened up: https://inaturalist.nz/observations/55256896

took my time to try and light up the flower a bit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy_rolfe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2016 04:10 PM NZDT

Περιγραφή

Rata Ridge Track, under black beech (Fuscospora solandri). This is the entity tag-named "Rimutaka".

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmilicich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 11:59 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 03:27 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2015

Περιγραφή

Common on a range of mostly Coprosma hosts in coastal scrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 01:55 PM +13

Περιγραφή

Hemiparasitic on willow. Fruit beginning to ripen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 03:07 PM NZST

Περιγραφή

Hemiparasitic on apple tree

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Locally abundant with Lepidium crassum in red-billed gull nesting site

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός (Γένος Sonchus)

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Sonchus aff. novae-zelandiae "limestone".

Undescribed limestone endemic.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 03:03 PM NZDT

Περιγραφή

First time I have seen this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2017 01:57 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pittosporum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2018 01:11 PM NZDT

Περιγραφή

I think

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xenicus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 02:11 PM +13
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

selenachan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:03 PM HST

Τόπος

Clyde, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo by Maxine Donovan - unsure what this is but no other photo taken.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brony

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 09:56 AM NZST

Περιγραφή

Male banded (Zealandia 2020) rifleman seen with female. Breeding territory behaviour. Photo by Melissa Boardman

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andymckay

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 02:56 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 12:40 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 11:27 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 01:24 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 11:20 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 10:55 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 06:08 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 04:14 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:21 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 10:07 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 11:14 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:19 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 04:24 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 03:02 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 12:50 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 12:32 PM NZDT

Περιγραφή

Keyed out to Wahlenbergia colensoi using NZFlora. Syn of Wahlenbergia ramosa in Southern populations.
Leaves lanceolate, glabrous, scattered on branched stems. Approx 10cm tall, small flowers light blue.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikey_crikey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Northland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Northland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Abundant under harakeke (Phormium tenax), toetoe (Austroderia splendens) and titirangi (Hebe (Veronica) speciosa).

Population thriving - best I have seen at this site in years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiomologni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2016

Περιγραφή

A native buttercup so I am guessing that it is this one :)

Growing by the track.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiomologni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 11:32 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Απρίλιος 1986

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Common on exposed portion (Flaggy Limestone Member) of an Orahiri Limestone Formation (Oligocene aged Te Kuiti Group) rock tor protuding from dense Quintinia / Weinmannia / Griselinia forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 04:55 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 07:13 PM NZDT

Περιγραφή

One plant noted growin in a seasonal wetland with Gonocarpus micranthus, C. cunninghamii and Euchiton involucratus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2014

Περιγραφή

Oxalis exilis; plant in flower growing on scree near the head of North Mavora Lake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2017 12:49 PM NZDT

Περιγραφή

Oxalis exilis, occasional plants on argillite outcrop above Manuherikia River. Second observation with plant in flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2018 02:12 PM NZDT

Περιγραφή

Possibly un-described taxon in alpine scree and rockland

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2018 03:36 PM NZDT

Περιγραφή

Oxalis aff rubens 'scree race"common on mobile screes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

alex_fox

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 09:44 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 12:48 PM NZDT

Περιγραφή

Foggy Peak, in scree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018

Τόπος

Mt Terako (Google, OSM)

Περιγραφή

alpine scree at 1500m

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2005 01:10 PM NZDT

Περιγραφή

On course scree. This species is likely to be Oxalis aff.rubens (AK234308,"scree"). I can't find any information or images on the net so hopefully someone can help me out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Unusual crimson edge to the leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 05:21 PM NZDT

Περιγραφή

A very impressive colony in yet another new area.,.=)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2016 04:14 PM NZST

Περιγραφή

Growing on an ear fungus (Auricularia sp.).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielle522

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Northland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Dense growth in scrub land in Waipoua forest. Couldn't tell which plants were the host but it was growing with dracophyllum, manuka and mingimingi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 01:49 PM NZDT

Περιγραφή

This post is of the same sp.(entity) though not the same specimen, not far from the original find however...
https://inaturalist.nz/observations/99513614

I have scanned through flowers of other groundsels and nothing looks like this really. The ray florets in particular seem not to fit any other sp. So, where to from here?
@leonperrie @pjd1 @marleyii @jon_sullivan @joedillon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

About 10 individuals seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 05:30 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robyn_b

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 05:09 PM NZDT

Περιγραφή

1 Craspedacusta sowerbyi observed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2018 01:07 PM +13

Περιγραφή

In freshwater lake Namunamu. Only 2 species of freshwater jellyfish in the world. One is endemic to China but this one has been introduced to every country in the world other than Antarctica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 03:15 PM NZDT

Περιγραφή

Purple spots with brown centres on Coprosma robusta.

See paper https://www.funnz.org.nz/sites/default/files/MycNotes22-CoprosmaLeafSpot.pdf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timsteven

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevereekie1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2004

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Underneath a log behind the Pirongia Forest Park lodge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy_rolfe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2017 02:31 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 11:42 AM NZST

Τόπος

Taita Lower Hutt (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicnac

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 10:25 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 04:48 PM NZST