Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherz13

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 05:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

caterpillar among the wooly aphids under the leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 05:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 03:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 04:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 04:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Celtis occidentalis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsimmons

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2017 03:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

Witches' broom (1st pic) on branches of a hackberry tree (2nd pic) at Horseshoe Cove. Brooms caused by a powdery mildew fungus (Sphaerotheca phytoptophila) and a minute, wormlike, eriophyid mite (Eriophyes celtis, synonym Aceria snetsingeri) about 200 microns long http://ipm.illinois.edu/diseases/series600/rpd662/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalnortheast

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 03:33 ΠΜ EST

Περιγραφή

Looks like a fungal pathogen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 10:12 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:34 ΠΜ EDT

Τόπος

Millville, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 12:27 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:29 ΜΜ EST

Περιγραφή

on witch hazel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 10:32 ΠΜ EST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 09:53 ΠΜ EST

Τόπος

Newfield, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 09:21 ΠΜ EST

Τόπος

Newfield, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 03:26 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 03:06 ΜΜ EST

Περιγραφή

On black cherry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 01:33 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 01:33 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 12:01 ΜΜ EST

Περιγραφή

Or similar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 04:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

fungal growth on greenbriar leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 02:18 ΜΜ EST

Περιγραφή

Aquatic egg mass?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsnbirdsnplants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 11:35 ΠΜ CST

Περιγραφή

lunch had other ideas!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 08:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Millburn, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonebarnsecology

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 04:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Inquiline Mordellistena beetle that emerged July 2022 from gall in Artemisia vulgaris (see https://www.inaturalist.org/observations/149356112 for gall type) collected on 13 January 2022. Specimen will be sent out for DNA barcoding in March 2023. Collected from the bowl pasture at Stone Barns Center for Food & Agriculture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 12:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 03:10 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 01:04 ΜΜ EST

Περιγραφή

Spider parasite?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeans

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 01:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwt2102

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 02:42 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 02:52 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On the cross section of a rail road bridge member. Powdery to touch. Membranous. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:32 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:52 ΜΜ EST

Τόπος

Hammonton, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 09:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 04:01 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

jamesfalletti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 03:34 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 01:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlentine

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 01:59 ΜΜ MST

Τόπος

Frederick, CO, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Continuing rare bird first reported in early December by S. Mlodinow. Separate observations created for CANG and CACK.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dzivulajr_03

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 11:30 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keara_giannotti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Chatsworth, NJ, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On deer scat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 12:34 ΜΜ EST

Τόπος

Liberty, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

stem gall on Cornus amomum

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 01:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Between 2 sweetgum leaves glued together.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 01:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Lycopus sp, prev obs x2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Larva between 2 leaflets of black locust glued together.

Addendum:
Pictures 2 and 3 : view of the structure before I separated the 2 leaflets.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 03:17 ΜΜ CST

Περιγραφή

This obs is for the white fungus growing on the Apiosporina morbosa galls.

I'm hoping I'll be able to provide take some micrographs soon, but I don't know how useful they'll be given I don't know what I'm doing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:05 ΠΜ EDT

Περιγραφή

The white mold. On Apiosporina morbosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

The spots. I'm thinking these are insect bites and their associated fungi/viruses?
On Viburnum sp., prev obs (a different individual, but I'm almost positive it's the same species)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 09:08 ΠΜ EDT

Περιγραφή

What

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyntomology

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 09:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Westville, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyntomology

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 02:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattparr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattparr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 05:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbar

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:48 ΠΜ UTC

Τόπος

Franklin, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 09:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cemeterysquatter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dad found this by the shed outside! Absolutely beautiful forbidden blueberry!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 09:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 05:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnatcatcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Townes style Malaise trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnatcatcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Townes style Malaise trap. 16mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 10:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karinaloveslamps

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 09:07 ΠΜ CDT

Τόπος

Marion, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karinaloveslamps

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:30 ΜΜ CDT

Τόπος

Marion, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on a bluebonnet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 02:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo_segura

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:32 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:51 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 02:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger8181

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 02:20 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbadke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:07 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Clung to the beak of a Whimbrel that was foraging in the seaweed, the bird could not dislodge it, after a couple of minutes the isopod dropped off. The Whimbrel continued to feed with the isopod on board.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galecannon

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaberlunzi

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 01:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Harmostes reflexulus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delbachert

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 02:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On edge of Jack Pine Plantation just outside of Grayling, Mi. Could not locate in either Butterflies of Michigan or Swift Gd to Butterflies. Puddling with a group of Blues and Skippers but lone sighting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημονυχτερίδα (Lasionycteris noctivagans)

Παρατηρητής

melissalaurino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 01:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαπτοποντικός (Γένος Microtus)

Παρατηρητής

adeans

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 07:56 ΠΜ EST