Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonadm

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:05 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 07:53 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Found on Pipistrellus pygmaeus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023

Περιγραφή

1 ex

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carla303

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 10:58 ΠΜ WEST

Τόπος

Viseu, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Évora, PT (Google, OSM)

Περιγραφή

Ex 3 - Was at the bottom of the cliff, climbed a bit vertically and then fell back into the sand. This is the one that sang once for more than 10 seconds (otherwise also sang for 3-5 secs)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlospinheiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:25 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco1614

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 10:09 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

brandao

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:51 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 12:18 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Unsure

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 04:57 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valter

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 05:40 ΜΜ WEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valter

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2010 12:09 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Location: Europe > Portugal > Algarve

Date Photo Taken: May 16, 2010

Identification: HymIS forum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 06:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliabouman

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 06:50 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biogo

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 10:31 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 12:15 ΜΜ WET

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 12:34 ΜΜ WET

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtfoliveira

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:57 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 11:36 ΠΜ HST

Τόπος

Faro, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

For size reference, photos also include a nearby Tettigalna josei, total length c. 18-20mm (size extracted from this article https://bdj.pensoft.net/article/1045/)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 08:54 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

chico1

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:46 ΠΜ WEST

Περιγραφή

cf. Parexochomus nigromaculatus ID J.M. Grosso-Silva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rui_andrade

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_alves

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:32 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 12:21 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 12:25 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 04:28 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:55 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timanel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 12:59 ΠΜ WET

Τόπος

Terrim (Google, OSM)

Περιγραφή

It was seen in Laurus tree which has a lot of soft scales.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge185

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 02:08 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_brito1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:40 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitorjcj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 02:05 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:52 ΠΜ WEST

Τόπος

Loulé, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anxosromeo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 12:04 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanithor

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 05:41 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anapires

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:41 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 08:33 ΠΜ WEST

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 06:04 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodolfoferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:39 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:21 ΜΜ WEST

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopargana

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:07 ΠΜ WEST

Τόπος

Vinhais, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 09:54 ΠΜ WEST

Περιγραφή

on fraxinus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 07:18 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 06:33 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsjsgnsksjisogjwojshxjix

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 11:29 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddh_nature_jrs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 10:19 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:28 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Foto: Isabel Cunha Soares

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

ericasilva03

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 02:19 ΜΜ WEST

Τόπος

Alcobaça (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 10:27 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcaseirito

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:55 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptournant

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 02:26 ΜΜ CEST

Τόπος

Lindoso (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 06:04 ΜΜ WEST

Τόπος

Corroios, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 06:15 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 04:25 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeferreira

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 03:11 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirleytherese

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 01:22 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_guerreiro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 01:48 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suricatas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 02:54 ΜΜ UTC

Τόπος

Almeirim (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plemos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2013

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isadoralhahn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 02:06 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitanativa

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:54 ΜΜ BST

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitanativa

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 07:38 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2012 11:52 ΠΜ UTC

Τόπος

Lisboa (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitanativa

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 09:55 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

haruspice

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 02:08 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haruspice

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 01:01 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

danielteixeira17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 01:00 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maremimar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 09:19 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitanativa

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 06:05 ΠΜ BST

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flight69

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 09:36 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitanativa

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 06:04 ΠΜ BST

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 04:33 ΜΜ WET

Τόπος

Ílhavo, PT-AV, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haruspice

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 01:05 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Chrysomelidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 03:28 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanithor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:56 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 02:54 ΜΜ WET

Τόπος

Mira, PT-CO, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plemos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2015

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 12:24 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 03:57 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:58 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:59 ΜΜ GMT

Τόπος

Mira, PT-CO, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:59 ΜΜ GMT

Τόπος

Mira, PT-CO, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rovzap

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 11:21 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:29 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:33 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:37 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:36 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mindthebug

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 04:13 ΜΜ BST

Τόπος

Vale de canas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plemos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mick_photo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 12:20 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:53 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio_dias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 02:29 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 01:35 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susana_simoes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 02:58 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_ferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 02:43 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 06:41 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catarina_biologa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 02:48 ΜΜ WET

Τόπος

Porto (Google, OSM)