Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prioninae_eu

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 10:20 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 07:12 ΜΜ +08

Τόπος

Fraser's Hill (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 11:17 ΜΜ UTC

Τόπος

Yantzaza, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prioninae_eu

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 09:16 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_hancock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 06:14 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mihail_omelko

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 08:30 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine0510

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 08:06 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paniaguanaturalista

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletbaez

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 08:41 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)

Παρατηρητής

estefany73

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 01:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackehertel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 02:24 ΜΜ -03

Τόπος

Blumenau, SC, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_fleming-ochoverde

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 10:31 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoolius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 05:39 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2014 09:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_balderrama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 09:56 ΜΜ -04

Τόπος

Abunã (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eigenlicht

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 08:50 ΜΜ -03

Τόπος

Imbituba, SC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank_van_der_most

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)

Παρατηρητής

encyrtid

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 12:41 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 08:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touroult

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 01:23 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelsilva

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Brazil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayan_fleischmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 09:01 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefansen

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 01:57 ΜΜ CEST

Περιγραφή

6 animals. Fouraging and egg-laying. Foto: Allan Kristensen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnophini

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:47 ΜΜ CST

Περιγραφή

太白绿天蛾

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cugel

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 04:36 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Undescribed spp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zongweijiang

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 08:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinavissio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 12:23 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasikabethany

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidurante

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 06:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjnjr

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2014

Τόπος

Livermore Ranch (Google, OSM)

Περιγραφή

"sky island" habitat in the Davis Mountains - Elev. 6000 - Cavalry Campground
Specimen collected and field curated by Dr. Will Godwin (wgodwin). Photography, identifications, data logging and data labels by Robert J. Nuelle, Jr. (rjnjr). Additional ID assistance by Robert J. Nuelle, III (rnuelle3).

Likely a Female - Very large

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 11:24 ΜΜ WAT

Περιγραφή

Observed on the wall at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njhunter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 12:54 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcoscampis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 07:04 ΠΜ -03

Περιγραφή

macho.
ID: Dr. Carlos Mielke e Dr. Jean Haxaire

Orecta comus (Haxaire & C. Mielke, 2013)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fauna_maya

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 05:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalex

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2010 09:52 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Karoo National Park, Beaufort West Municipality, Central Karoo District, Western Cape, South Africa.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_grappone

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mawi1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 07:49 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touroult

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 06:05 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)

Παρατηρητής

happyasacupcake

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018 06:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermandan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 06:51 ΠΜ CAT

Τόπος

Makoni, Zimbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermandan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 09:23 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 02:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Chaerocina (Sphinx Moths). Photographed at Magamba Forest, West Usambara, Tanzania on 5 November 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hiporame

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:48 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cds_york

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 06:39 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

nilswarnock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 03:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohitmg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019

Τόπος

Ziro 791120 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyhuang

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 02:28 ΜΜ CST

Τόπος

五峰鄉, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2010 09:59 ΜΜ +08

Περιγραφή

at Loke Sim's apartment

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:49 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwank

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Bora (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandixor

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 01:03 ΠΜ UTC

Τόπος

Flagstaff Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2014 08:55 ΜΜ AST

Τόπος

Saint-Barthélemy (Google, OSM)

Περιγραφή

Cautethia noctuiformis choveti Haxaire, 2002

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waymel

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 07:45 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damionwhyte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 05:32 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 09:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

careljongkind

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2012 03:54 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radomirjaskula

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 08:58 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhbastardo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 09:26 ΜΜ AST

Περιγραφή

Recolectada con trampa luz UV

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ochieng_jeff

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 08:23 ΠΜ EAT

Περιγραφή

Observed from a UV light moth trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luckyatabo

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 12:28 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologo_marino

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 05:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Paraiso, DO-BH, DO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrogenarorodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2008 03:24 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maribela

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 11:53 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lljohnson

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 09:25 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshakkumar

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:47 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bloodlesshunting

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 02:42 ΜΜ CST

Τόπος

Songyang, Zhejiang (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2015 08:55 ΜΜ AST

Τόπος

Saint-Barthélemy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 09:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrinamos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 07:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belweyermanns

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020

Περιγραφή

Reserva Aguas do Brilhante, Itajai, Santa Catarina, Brasil - foto de Maria Isabel Weyermanns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeribel_duran

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 01:50 ΜΜ UTC

Τόπος

Mao, Valverde, DO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagoroldan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 07:00 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 05:55 ΜΜ -03

Περιγραφή

iNat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeviniciuss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 05:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidreh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 01:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belweyermanns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 09:56 ΜΜ -03

Περιγραφή

Reserva Aguas do Brilhante, Itajai, Santa Catarina, Brasil - foto de Maria Isabel Weyermanns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vespasdoiguacu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 12:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timinnica

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 07:25 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purnendu

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2012 06:27 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolandamleon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 03:38 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbjwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2016 07:38 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 02:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Chaerocina (Sphinx Moths). Photographed at Magamba Forest, West Usambara, Tanzania on 4 November 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2013 07:34 ΠΜ EDT

Τόπος

Pahang, Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

Insect in photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lljohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristofz

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 05:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Parasitized by Akanthomyces fungus, which is submitted as a separate observation. Found 1.5 m above ground among buttresses of a giant Ceiba tree in lowland rainforest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhabdornis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2016 09:37 ΠΜ UTC

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanhaxaire

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 02:01 ΠΜ CEST

Περιγραφή

This is the type specimen of an incredible new moth. Only two specimens known so far, both collected during that expedition.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebraunsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rstlaurent

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 07:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 07:35 ΜΜ +07

Τόπος

Aulong Resort (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prior

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis-mada

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 06:16 ΠΜ EAT

Τόπος

Perinet II (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riverdrop

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 01:09 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich_fuller

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2002 12:09 ΠΜ AEST