Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyfortierii

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvnna

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 03:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finkbohner

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 04:14 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Not sure which type this is - thanks in advance for help in identifying this

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 11:13 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess027

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 03:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pat_tiller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 12:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Circling around the parking lot, low. First seen with two dark morph birds that were too distant for a good photograph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceholst

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nice mix of orchid, fern, and bromeliad epiphytes.