Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdwhugo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 09:43 ΠΜ SAST

Περιγραφή

In centre of image. It seems different to the one to the bottom right

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amestwooceans

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 09:12 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisahigginson

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 03:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieviljoen

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:48 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieviljoen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 06:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

don_k

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in full sun in crack in rock outcrop, sand fynbos near coast

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penny21

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 11:18 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maarten40

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 01:23 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianastuder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:46 ΠΜ SAST

Περιγραφή

succulent 'ferny' leaves. A few plants along that path, tucked in the shelter of bigger shrubs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 09:43 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Renosterveld wetlands

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

lennartn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 11:43 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

steve_cousins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2017

Περιγραφή

Renosterveld herb


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 02:15 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurafw81

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 12:38 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertusfaure

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 09:52 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

shellhath

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 11:59 ΠΜ SAST

Περιγραφή

We have large Ekebergia capensis trees in our garden in PE. Every so often, these things, whatever they are, fall off onto our deck. The white and pink ones were found very recently, the brown one a year ago but it was the same size and colour as the white one when I found it. Any ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 04:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vickysimpson

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 11:03 ΠΜ SAST

Περιγραφή

I have no idea what this is..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023

Περιγραφή

Localities not given although I used iNat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthabradley

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 01:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 12:02 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Strange one: not recognized. Only 1 seen, 3m tall, single stemmed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsephton

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 03:07 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Probably E hispidula, but I have the following reservations about calling it:

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 09:02 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Second photo:
Euphorbia stictospora (left), Euphorbia maculata (middle left), Euphorbia prostrata (middle right), and Euphorbia glyptosperma (right).

Third photo:
Euphorbia stictospora (left), Euphorbia prostrata (middle left), Euphorbia maculata (middle right), and Euphorbia glyptosperma (right).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkct

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 10:50 ΠΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Περιγραφή

On kelp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_sutton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:59 ΠΜ EEST

Περιγραφή

BDE345

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 05:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmuller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynbosfia

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 05:41 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynbosfia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 03:59 ΜΜ SAST

Περιγραφή

This is the adult - https://www.inaturalist.org/observations/163801629

Pupa and cocoon - https://www.inaturalist.org/observations/165471094

Food plant - Gymnosporia buxifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 05:31 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Not sure

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

From left: Erigeron bonariensis, Erigeron sumatrensis, Erigeron canadensis, Laennicia coulteri.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2016

Τόπος

Golden highway (Google, OSM)

Περιγραφή

Drol with fig


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:37 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patmiller1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βιβούρνο Το Κοινό (Viburnum tinus)

Παρατηρητής

ashton68

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 12:29 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύγαλα (Γένος Polygala)

Παρατηρητής

wasinitourguide

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 01:30 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louise_de_roubaix

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 08:31 ΠΜ SAST

Περιγραφή

abnormal discoloration on bird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louise_de_roubaix

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 08:15 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robynpayne

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 10:33 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillipwentworth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 01:44 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdwhugo

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 10:38 ΠΜ SAST

Τόπος

Wynberg Caves (Google, OSM)

Περιγραφή

About the size of a goat's jaw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christo35

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 03:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουτιγκερίδες (Οικογένεια Scutigeridae)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2010

Περιγραφή

Scooty Centipede / Cleopatras Centipede


Ecology Base: Senior Scout Adventure 2010
A sample of goggas that were captured in the herpetogical traps over 10 days.

These guys move like quicksilver: just a blur of legs - getting them to pose is nigh impossible.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karooicus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 01:58 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Observed at different locations on south facing slopes. Plant has a single tuberous root with a single stem. Bottom leaves are different from leaves closer to the flower. Not taller than 20cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 01:02 ΜΜ SAST

Τόπος

Quaggasberg (Google, OSM)

Περιγραφή

South facing, ridgeline on peak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

anneriesenekal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 09:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

fynbossie

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:27 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

rion_c

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 10:12 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdormer

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:33 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 04:28 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:05 ΠΜ SAST

Περιγραφή

F1 generation - all Pr neri and obvious hybrids were removed in previous fire cycle: so these are from parents that looked like Pr lepidocarpodendron

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flower_girl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2017 09:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 09:40 ΠΜ SAST

Τόπος

Visgat 24 (Google, OSM)

Περιγραφή

very distinct undescribed sp only known from one other obs on iNat (Gt Winterhoek)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flower_girl

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2018 09:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolocandotti

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 01:21 ΜΜ SAST

Περιγραφή

These are monocarpic single leaf species and as the name suggests they are big! This one measures 85 x 58 cm and took about 8 weeks to get to this size.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rion_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 10:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennartn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 12:31 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanthosia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 08:13 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve9062

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 10:27 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Περιγραφή

Granites amongst grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariusvrensburg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:20 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanbelle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 01:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

Day after first heavy rain 20 mm. River bank on basalt hillside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

c_brunke

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

wendyhitchcock

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 04:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredy53

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 01:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:13 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 11:05 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 05:09 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglaseustonbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 12:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkurtlo

Ημερομηνία

Μάρτιος 1992

Τόπος

Bahia, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Data aproximada

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 08:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keziab

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 08:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktor_parkhomenko

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:53 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:30 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholas399

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 04:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vfrith

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 10:56 ΠΜ SAST

Περιγραφή

leaves like grass?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simontamblyn

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Could only find one inflorescence that was no longer on the plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2013 11:48 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flower_girl

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2016

Περιγραφή

Monster Massonia depressa!


Leaves were 35cm wide and long. By far the biggest one I have ever seen.
Found near a cave in a gulley

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Satyrium bracteatum


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2014

Τόπος

Hawera (Google, OSM)

Περιγραφή

A green chiton attached to a half crab. We observed this alien looking commensal beast while undertaking an intertidal survey on the reefs off Hawera. It made us jump when we first turned over the rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanaltern

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 10:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 02:17 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Growing with Lobelia anceps in dune slack, wetland element present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaniekk

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 12:55 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 04:18 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Galls on Paraserianthes lophantha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannadutoit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 11:33 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Is this a wasp gall?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 03:59 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Stones of the Afrocarpus falcatus (bottom) and A.gracilior (top) on 1/4 & 2/4; A.falcatus on 3/4 & A.gracilior on 4/4. Seeds not photographed. For fruits:
See inaturalist.org/observations/94099487.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swoppet

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:57 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twin1twin2

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Γιγάντιο Καλαμάρι (Architeuthis dux)

Παρατηρητής

kenhutchings

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022

Τόπος

Long Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylaknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:03 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwater_ofek

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:53 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wisdomsacs

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2005

Περιγραφή

Glischrocolla formosa


Kogelberg Sandstone Fynbos

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambertam

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsephton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 03:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 01:01 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Lower Tokai Park Vegetation Survey - After Fire

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 10:16 ΠΜ SAST