Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

unclebarry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 12:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόμορφα (Συνομοταξία Nematomorpha)

Παρατηρητής

jeremy_sea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2016

Περιγραφή

This was a roughly .6m long albino worm we found in near the Duckabush River
Video here: https://youtu.be/TQzR9UpmDlM