Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2015

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Type of sun orchid - I am guessing a swamp sun orchid becuase I am finally getting photos good enough that I can see the detail and now I know why you need the detail to identify :)

The second photo shows it's habitat - in amoungst the wiwi grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2015

Τόπος

Henderson Bay nz\ (Google, OSM)

Περιγραφή

Sun orchid with two thin leaves, one droopy and the other following the stem (3rd photo) which does not grow straight up, instead leaning over 90 degrees to the side with a few kinks in it (4th photo).

Im thinking that the kinks are due to the wiwi around it?

I thought it could have been Thelymitra pauciflora but that only has one single erect leaf?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2016

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Ok, this is probably not what I have named it, but the common rengarenga lily, but no harm in trying :D

Ετικέτες

MP