Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 06:42 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiranjivbhatti108

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 06:40 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahdevsinh87

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 09:37 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karan_7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 03:01 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajay_msu

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:22 ΠΜ IST

Τόπος

Gujarat, India (Google, OSM)

Περιγραφή

please identify

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malaika_mmc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:04 ΠΜ IST

Περιγραφή

Close to wind turbine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shantam24

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 07:27 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_hoit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2015 11:06 ΠΜ UTC

Περιγραφή

unknown species; mid-sized bat (estimated forearm length c.35mm); seen not to be a roundleaf or horseshoe bat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vyomvyas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 01:57 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_87

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 12:21 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ansilbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 06:33 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:45 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 03:09 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deven_mehta

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 10:16 ΜΜ IST

Περιγραφή

Observed one individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhaivat_hathi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:43 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakpansheriya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:31 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:11 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderbaba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 08:21 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reji1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 01:42 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jig18

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 07:42 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jig18

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2018 10:03 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

karan_7

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 04:58 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parthparikh

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 10:38 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajesh_wild

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 04:49 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chirag17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:20 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priyank7

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 10:37 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avinashbhagat2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 06:13 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugalpatel

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 05:14 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiranjivbhatti108

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 07:26 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhaivat_hathi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:04 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smkbhatt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 05:50 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhavalvargiya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 09:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikramsinh

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 10:31 ΜΜ IST

Τόπος

Kachchh, IN-GJ, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Gujarat, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravinaidu

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 06:41 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smkbhatt

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:57 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smkbhatt

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 05:15 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίνοι (Φυλή Myrmeleontini)

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 08:56 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φρυνοειδή (Υπεροικογένεια Phrynoidea)

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 10:33 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadit_patel

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:21 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτόγατα (Prionailurus rubiginosus)

Παρατηρητής

drdevenchuhan

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραβδωτή Ύαινα (Hyaena hyaena)

Παρατηρητής

drdevenchuhan

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parthkansara

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Kachchh, IN-GJ, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:42 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 09:37 ΜΜ IST

Περιγραφή

Wow! First record from here?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramanarayanan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 04:18 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishalmistry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 08:26 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 02:25 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohitpatel845

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Gujarat, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Microgomphus torquatus ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1999

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

KMTR. Location and date approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alifaizee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 09:56 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alifaizee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:31 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 11:05 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karan_7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 03:29 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίνες (Υποοικογένεια Myrmeleontinae)

Παρατηρητής

jenncxoxo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022

Περιγραφή

Sorry for photo quality. Only had phone camera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohit_nandakumar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 12:42 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshaj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 10:05 ΠΜ IST

Τόπος

Waynad wild (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 02:54 ΜΜ IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 02:53 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:01 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:23 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:59 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohit_nandakumar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 02:00 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhadrad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 08:14 ΠΜ IST

Τόπος

Kalkere Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venakapoor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hareeshaas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:40 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanath_ramesh_manimoole

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 12:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venakapoor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 01:30 ΜΜ IST

Περιγραφή

With Oecophylla prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohit_nandakumar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 12:59 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 03:08 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 05:46 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhajit_roy

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 12:42 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdolrenry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:11 ΠΜ EAT

Τόπος

Loitokitok, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yash_nirmalkar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 09:35 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 05:32 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amith_kiran

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019 01:15 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venakapoor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 01:16 ΜΜ IST

Τόπος

Camp Shristi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zr_ar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρες (Υποτάξη Sauria)

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 08:51 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

civinsolomon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 06:45 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenishpanchal

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 12:19 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 12:16 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramanarayanan

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:18 ΜΜ IST

Τόπος

Mudar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashokmashru

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 01:16 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evamarieveroeveren

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 10:42 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karan_7

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 06:18 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 12:21 ΜΜ IST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teratornis

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 10:02 ΠΜ IST

Περιγραφή

Oxyopes salticus is a species of lynx spider, commonly known as the striped lynx spider. Found at Gaviyer Lake. it's hunting dragonfly. image taken with mobile and Macro lens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemal27

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2018 10:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2016 06:00 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)

Παρατηρητής

poorvalalbhai

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 06:16 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_liepack

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 11:50 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2014 11:23 ΠΜ CET

Τόπος

Gujarat, India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2009 07:18 ΠΜ CET

Τόπος

Gujarat, India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

prashanthmb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2018 05:01 ΜΜ IST

Περιγραφή

preying on insects flushed while harvesting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishalmistry

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 07:56 ΜΜ IST